Fylkesrådsleder, Siv Henriette Jacobsen, mottok idrettskretsens rykende ferske anleggsstrategi sammen med en seremoniell spade.  
Fylkesrådsleder, Siv Henriette Jacobsen, mottok idrettskretsens rykende ferske anleggsstrategi sammen med en seremoniell spade.  

Idretten er først ut med å møte ny fylkesrådsleder

Fredag lanserte Viken idrettskrets sin regionale anleggsstrategi og overbrakte den i samarbeidsånd til fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. Strategien er viktig, fordi det er store anleggsforskjeller internt i Viken og i landet.

Idretten var først ute med å treffe den nye fylkesrådslederen Siv Henriette Jacobsen. Dette skjedde i forbindelse med at Viken idrettskrets inviterte til en anleggskonferanse hvor 60 idrettsledere og ildsjeler deltok. Fylkesrådslederen mottok idrettskretsens rykende ferske anleggsstrategi sammen med en seremoniell spade.  

– Det er ekstra hyggelig at du valgte idretten som ditt første offisielle oppdrag. Det setter vi stor pris på. Spaden signaliserer at vi ønsker å gå fra ord til handling. Denne skal brukes og brukes godt, sa styreleder Roar Bogerud ved overleveringen av strategien og spaden til Jacobsen.

Store anleggsforskjeller i Norge 

Spaden bør få mange oppdrag, for det er store forskjeller internt i Viken og i Norge. Rapport fra Oslo Economics har vist hvor stor forskjell det er i anleggsdekning i Norge. Forskjellene har vedvart over tid, og det er de tettbebodde områdene som har dårligst anleggsdekning. Idrettskretsen har også vist dette gjennom sin kommuneindeks.    

Hva tenker du om den situasjonen? 

– For det første mener jeg det er bra at idrettskretsen setter fingeren på situasjonen. Det er uheldig at befolkningen i de tettbebodde områdene av Viken har dårligere tilgang til anlegg. Den store utfordringen for oss politikere er at det rett og slett mangler midler til finansiering. Jeg ser med stor forhåpning at regjeringen i Hurdalsplattformen også har sett utfordringen.  Regjeringen ønsker å legge til rette for at det blir flere anlegg. Blant annet skal momskompensasjonen ved bygg av anlegg bli regelstyrt. Det kan lette på behovet for mellomfinansiering. Men jeg tror at her må vi politikere og idretten finne gode løsninger sammen, sa Jacobsen.  

Jacobsen peker også på at fylkeskommunen de siste årene har sett at idrettens behov for involvering ved utbygging av skoleanlegg har vært mer tydelig de siste årene. 

–Vi ønsker at idretten deltar og er involvert. Idrettsrådene er viktige for å ivareta dialogen. Jeg mener også at det vil være spesielt viktig med dialog i tiden som kommer. Vi i fylkeskommunen skal bli bedre på reelle behovsvurderinger, og vi skal ha fokus på bærekraft. Da må vi også snakke sammen oftere, sa Jacobsen.  

2.jpg

Berømmer idrettens satsing på nærmiljøanlegg til uorganisert egenaktivitet 

De siste ti årene har satsningen på nærmiljøanlegg for såkalt uorganisert aktivitet økt kraftig. I 2020 ble det bruk nesten tre ganger så mye midler på nærmiljøanlegg som i 2010. Mange av de anleggene ble bygget av idrettslag. Bogerud er glad for at idrettslag legger til rette for uorganiserte, men registrerer at det ikke blir så anerkjent som det burde bli. 

–Dessverre mener jeg at dette er en utvikling som i mangt og mye skjer i det skjulte. Det er ikke mange artikler å finne om at idretten har bygget anlegg til egenorganisert aktivitet. Det er strengt tatt samfunnets oppgave, men vi kjenner jo til eksempler hvor idrettslag har lagt ned mange titalls millioner på å bygge nærmiljøanlegg og åpne idrettsparker, sa Bogerud.  

Jacobsen berømmer idrettens initiativer og mener det er viktig at idretten viser hvilken effekt dette har for lokalsamfunnet.  

–Viken idrettskrets er forbilledlige i sin satsning på nærmiljøanlegg. Dere har vært tydelige på at idrettslag og idrettsparker skal være en aktiv møteplass for lokalsamfunnet. Vi ser og registrerer at stadig flere idrettslag tar ballen og ønsker å være en slik samfunnsbygger. Jeg tror vi hver for oss og sammen må fortsette å fortelle de gode historiene og dele de gode eksemplene, sa Jacobsen. 

Fylkeskommunen har i mange år prioritert nærmiljøanlegg ved tildeling av spillemidlene slik at disse anleggene har vesentlig kortere ventetid enn for de ordinære anleggene.  

–Om dette blir videreført i fremtidige kriterier for tildeling av spillemidler vil bli vurdert, men jeg heier på dere og mener at nærmiljøanlegg er viktig! Jeg tror det er en verdi i at foreldre kan trene styrke utendørs i et nærmiljøanlegg mens barna er på fotballtrening på kunstgressbanen. Ungdom som har slutta med langrenn eller fotball kan med fordel ha en streetbasketkurv ved klubbhuset og spille egenorganisert mens kompisene trener. Da har de en møteplass før og etter aktiviteten, sa Jacobsen. 

3.jpg

Stor tro på engasjement og demokratisering for å få bedre anlegg 

Viken idrettskrets har tidligere vist frem en verdensnyhet de utvikler sammen med forskningsmiljøet IFE i Halden. Et web-basert verktøy som gjør det mulig for ungdom å medvirke i utvikling av sitt nærmiljø. Det betyr at en ikke trenge å laste ned en app. Ved en konferanse om anlegg var det naturligvis også et tema som opptok både Bogerud og Jacobsen. 

– Du har lang erfaring for samarbeid mellom skole og anleggsutvikling, så dette tror vi du vil like! Vi i idrettskretsen ønsker at det skal bli enklere å samarbeide og skape medvirkning. Samarbeid er vår metode, og vi tror at vi gjennom samarbeid vil få bedre resultater. Vi har stor tro på at vi gjennom denne teknologien skal få enda flere barn og ungdom til å si noe om hvordan de ønsker å ha sitt nærmiljø, sa Bogerud. 

Jacobsen sa seg svært så enig i at det er viktig med samarbeid og medvirkning. Hun var enig i at dette var riktig vei å gå for å få med flere i prosessen. Hun sa at bruken av slike verktøy også kunne spille en rolle for hvor høy prioritering en søknad vil få i fra det offentlige.    

–Jeg har stor tro på slike prosjekter. Om vi skal bygge skoleanlegg, nærmiljøanlegg eller ordinære idrettsanlegg er vi avhengig av gode prosesser for å bygge de riktige anleggene. Voksne, idrettsledere eller kommuneansatte er ikke nødvendigvis de beste til å vurdere hva slags anlegg barn og ungdom ønsker. Vi håper vi i Viken i tiden fremover vil få flere anleggsparker og skolegårder hvor brukerne selv får være med i planleggingen av anleggene. Dette er bærekraft, sa Jacobsen.