Ungdomsutvalget.jpg

Idretten - en trygg arena for alle

Viken ungdomsutvalg støtter Silje Opseth sine holdninger rundt å minske eller å ta bort alkohol- og andre rusmidler på idrettsarenaen. Idrett er ikke en arena for å drikke, og spesielt ikke rundt eller når man har ansvar for de under 18 år.

Vi som ungdomsutvalg har selv konkrete tiltak der vi ikke har alkohol på samlinger med medlemmer under 18 år, og de som er 18 år eller eldre velger bort alkoholen i settinger der ikke alle medlemmer har mulighet eller lyst til å bli med. Likevel utenfor denne arenaen er vi et mangfold av ungdom med ulike synspunkt og er ikke imot en god fest eller noe godt i glasset.  

En god opplevelse, fortalt av Amalie (16) i Viken Ungdomsutvalg 

Jeg har selv dratt på et arrangement i regi av Norges idrettsforbund. Det å få være i Stavanger med de andre var en utrolig opplevelse, og jeg følte meg alltid trygg. Jeg visste at på de områdene jeg var, så ville det kun være edru mennesker rundt meg. Jeg synes at det burde være sånn på alle arrangementer der det skal være unge tilstede. Jeg personlig synes at det er trist at vi som er under 18 skal måtte omgås fulle personer, og i verste fall store forbilder i idrettslig sammenheng. Jeg er takknemlig for at jeg fikk delta, og jeg tror at mange kan ha glede av like trygge arrangementer! 

Cuper i utlandet for ungdom 

Gjennom de siste årene har vi som ungdom selv merket fra venner og bekjente i idretten at fokuset på å dra på ulike cuper og arrangementer med barneidretten inneholder et stort fokus på alkohol. Som for eksempel den velkjente fotballcupen “Dana-cup”, foregår i Danmark om sommeren for fotballengasjerte helt ned i barneidretten. Siden dette arrangementet finner sted i et annet land med andre regler, er alkohol tillatt for yngre - dette betyr at norsk ungdom har mulighet å kjøpe egen alkohol når de besøker denne cupen helt fra de er 16 år. Vi er kjent med at mange lag og foreninger har strenge regler rundt alkoholinntak på denne cupen, likevel kan vi som ungdom understreke at alkoholen faller mellom fingrene til de voksne. Selv om respektive lag har klare og tydelige retningslinjer for alkoholkjøp og inntak på denne turen - er det likevel andre rollemodeller i forskjellige roller i idretten som kan bidra til en videreføring av disse holdningene. Det er lett for voksne å ta ungdommene på ordet, men vi med en ung stemme ser bak kulissene - vi ser det store fokuset ungdommene har på alkohol. Og ikke minst fokuset på å feire seier med alkohol som Opseth påpeker i artikkelen til NRK. Omgivelsene rundt øker fokuset enda mer enn den normale nysgjerrigheten mange har før fylte 18 år.  

Idrett skal være et fristed for rusmidler  

Idrettsarenaen skal være et pust i bakken for alle - selv de med foreldre eller nærkontakter med alkoholproblemer. Et fristed skal utelukke alle former for eventuelle ubehageligheter slik at alle skal anse det som trygt. Vi i Viken Ungdomsutvalg støtter derfor SIlje Opseth sine uttalelser og oppfordrer de andre idrettskretsene og alle deltagende i idretten til å tenke seg ekstra om før de forbinder idrett med alkohol.  

Her ligger NRK sin artikkel om Silje Opseth sine ytringer rundt idrett og alkohol, og organisasjonen Av og Til sin artikkel om alkoholinntak foran barn.

Alkohol og barn - Drikke foran barna? Dette bør du tenke på! - Av-og-til