Hockey2.jpg

Ideene blomstrer - økning i antall spillemiddelsøknader for 2021

Da kommunene hadde oversendt sine søknader den 15. januar til Viken fylkeskommune, hadde fylkeskommunen totalt mottatt søknader for 1 330 485 856. Søknadene viser en liten vekst i forhold til 2020 på ca 21 millioner kr (kilde anleggsregisteret). Tallene kan endres noe hvis søknader ikke blir godkjent.

Det er verdt å merke seg at kategorien svømme/stupeanlegg øker sammenlignet med både 2019 og 2020. Is og skøyteanlegg ser også ut til å fortsette en positiv trend, mens fotballanleggene har en forholdsvis lik søknadssum sammenlignet med 2019 og 2020.  

Kategoriene idrettshaller, aktivitetssaler, svømmehaller og stupeanlegg utgjør ca 58% av total søknadsmasse i Viken. 

Vikens andel av den totale søknadssummen for landet er tilnærmet lik 2019 og 2020. 

Søknadssum spillemidler Viken 2021 (Alle anleggskategorier) 

 

Søknadssum spillemidler Viken  - (anleggskategoriene med total søknadssum under 60 millioner) 

 

Nye søknader 

Nye anlegg får ikke alltid spillemidler det første året de søker, og må søke året etter for å fornye sin søknad. Vi har sett på nye søknader (første gang de søker). Her har Viken en liten vekst sammenlignet med 2020, men mye lavere en 2019.  Fylket med størst vekst i nye anlegg er Oslo. 

Videre behandling av søknadene skjer nå slik (kilde Viken fylkeskommune):  

  • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai. 
  • Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli.