idrettsanlegg.jpg

Hvordan skal vi i fellesskap realisere idrettsanlegg i Viken?

Onsdag 17. mars avholdt Viken IK og Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) et digitalt seminar med tittelen: Når gode intensjoner ikke er nok! Tiltaket var ment som innledningen til en konstruktiv samhandling på tvers av idrettens organisasjonsledd med mål om å styrke den regionale anleggsutviklingen.

Møtet ble ledet av Pål Thomassen fra Viken IKs anleggsutvalg. Daglig leder i SFF, Per Vestli, innledet på særidrettenes utfordringer før han ga ordet til Martin Kaasgaard som orienterte om anleggsbehov fra Kampsportene perspektiv. Kampsportene er i all hovedsak leietagere og jobber blant annet med et anneks-konsept som påbygg på nye og eksisterende idrettshaller.  

Lars Martinsen fulgte så med et innlegg for Norges Vannski og Wakeboard Forbund. Deres anleggsutvikling preges av mer eller mindre godt begrunnede støy- og miljøutfordringer. De øvrige deltagerne rapporterte positivt på det å få innblikk i hvilke særskilte utfordringer mindre forbund kan støte på i anleggsarbeidet. 

En regional anleggsplan 
Oddleif Dahlen fra VIKs administrasjon ga et overordnet blikk på anleggssituasjonen i Viken sammenlignet med resten av landet, samt statistikk på tvers av kommunene i fylket. Deretter ga han ordet til leder av Vikens anleggsteam, Andrè Hansen, som presenterte utkastet til en anleggsplan for Viken. Denne skal være en best mulig regionalisering av den nasjonale strategien, «Idrett skal – anlegg.» Her vil man også kartlegge anlegg av nasjonal betydning i Viken, samt regionale- og interkommunale anlegg.  

Interkommunalt samarbeid om større idrettsanlegg blir særlig aktuelt nå Viken fylkeskommune bygger videregående skoler, eksempelvis Fredrik II i Fredrikstad. Dette er unike muligheter for å realisere lenge etterlengtede anlegg, men gir også et bilde på hvor viktig det er at idretten kommer tidlig inn i prosessen for å sikre relevant utforming og funksjonalitet. 

Dette var første steg på veien og vi takker alle som deltok. Vi ser at særidrettene er flinke til å jobbe for egne interesser samtidig som de ser hverandre og det overordnede behovet for aktivitetsskapende anlegg i Viken. Neste mulighet for samspill er en anleggskonferanse lagt til Asker 11. juni. Vi planlegger for og håper på muligheten for fysisk deltagelse!