Her er avtalen nettopp signert mellom Viken idrettskrets og ADNO over Teams.
Her er avtalen nettopp signert mellom Viken idrettskrets og ADNO over Teams.

Historisk samarbeidsavtale med Antidoping Norge

Torsdag signerte Viken idrettskrets en historisk samarbeidsavtale med Antidoping Norge.

Viken idrettskrets har inngått en historisk samarbeidsavtale med Antidoping Norge (ADNO). Avtalen ble signert digitalt av organisasjonssjef Kathinka Mohn og daglig leder Anders Solheim i ADNO. 

- Dette er vårt bidrag til en sunnere og tryggere idrett. Vi vil bidra til at idrettslag i Viken kan levere enda bedre, sier Anders Solheim. 

Viken er den første idrettskretsen til å signere en samarbeidsavtale med ADNO. Bakgrunnen er at Viken har hatt et ønske om å ha større fokus på forebyggende arbeid innen antidoping og ettersom vi også er et grensefylke med de utfordringer dette gir og en del storbymiljøer, så er det gledelig at vi endelig er i gang med dette arbeidet.  

- Jeg er stolt over at vi er den første idrettskretsen med en samarbeidsavtale med ADNO og jeg er veldig spent på arbeidet vi i fellesskap skal gjøre det kommende året, forteller Kathinka Mohn.  

Hva vil dette bety for våre klubber og medlemmer? 
Dette blir et historisk løft for våre 1500 klubber og våre medlemmer som utgjør cirka 22% av alle medlemmer i norsk idrett. 
Viken ønsker et sterkere fokus på antidoping-arbeidet og ikke minst gi klubbene våre informasjon om faresignaler, utfordringer og forebyggende arbeid. Vi vil ha fokus på økt bevissthet hos barn og unge, men også hos foresatte. 

Videre ønsker vi å sette antidoping-arbeid på agendaen med webinarer, konferanser og klubbesøk. Vi ønsker å løfte frem blant annet ADNOs program som for eksempel “rent idrettslag og ren utøver. Vårt eget ungdomsutvalg vil også ha en viktig rolle i dette arbeidet, hvor blant annet ungdomskonferansen og lederkurs for ungdom vil være viktige arenaer å fremme forebyggende arbeid i samarbeid med ADNO. 

Samarbeidsavtalen og handlingsplanen skal bidra til å gjøre våre klubber enda bedre og ikke minst som en enda tryggere arena å være barn og ungdom på. 

Ønsker din klubb mer informasjon om samarbeidet, eller ønsker din klubb å komme i gang med forebyggende arbeid? 

Kontakt Frode Jensen
frode.jensen@idrettsforbundet.no  
951 20 340 
 
Klikk her for å lese ADNOs sak om samarbeidet.