klubbe aarsmote.jpg

Fristen utsettes til 15. juni

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021.

Slik kan så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Hva med samordnet rapportering?

Innrapportering skjer elektronisk og kan derfor gjennomføres innen fristen 30. april. Idrettslag som har avholdt årsmøte innen 30. april foretar all innrapportering som vanlig.

Idrettslag som ikke har avholdt årsmøte innen 30. april må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall, aktivitetstall og kontaktinformasjon til idrettslaget. Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (f.eks. nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette fylles ut/lastes opp så snart som mulig etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

Spørsmål og svar

På denne siden finner du svar på ulike spørsmål vedrørende 1) årsmøter i idrettslag og 2) årsmøter og ting i andre organisasjonsledd (se lenger ned på siden).