En riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Vi i Viken idrettskrets ønsker å dele julens gleder med dere. Årets julekort er fra dere alle til oss alle. Vi har laget årets julekort sammen med noen av de mange i Vikenidretten som er med på å skape idretts- og aktivitetsglede.

Ytterligere et år legges bak oss. I år har det igjen vært et merkelig år. Vi har likevel klart å gjennomføre mange viktige og noen morsomme tiltak i 2021. La oss presentere noe av det vi har samarbeidet med Vikenidretten for å få til: 

 • Vi har laget en anleggsstrategi – «Sammen om flere og bedre idrettsanlegg». Med fokus på det regionale nivået samt en uttrykt ambisjon om å legge premissene for en ny nasjonal anleggspolitikk. 
 • Vi har gjennomført to anleggskonferanser 
 • Vi har jobbet både strategisk og systematisk med idrettspolitiske temaer/saker mot fylkeskommune og stortingsbenker. 
 • Vi har etablert en avtale med advokatfirma Kleven & Kristensen, for å kunne gi kvalifisert rådgivning til gunstig pris for idrettslag i Viken. 
 • Vi har ytet service og kompetansebygging for idrettsråd. Vi klarte blant annet å gjennomføre to fysiske erfaringssamlinger.
 • Vi har etablert kommuneindeks som et viktig verktøy for idrettsrådenes dialog og samarbeid med egen kommune.
 • Vi har gjennomført flere webinarer, for eksempel om spiseforstyrrelser i norsk idrett, håndtering av mobbing/skape god klubbkultur og om antidoping.
 • Vi har publisert flere kronikker for å belyse idrettens rammebetingelser og deltatt i samfunnsdebatten. 
 • Vi har samarbeidet med Norges idrettshøgskole om studiet »Idrett og bærekraft». 
 • Vi har fått 9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til «Aktive lokalsamfunn», tiltaket som nå spres ut i hele Viken. 
 • Vi har jobbet hardt for å øke ungdomssatsingen i Vikenidretten 
 • Vi samarbeidet med resten av frivilligheten i Viken om gjenåpningsprosjektet Pandefri. Det genererte halvannen million i støtte fra Viken fylkeskommune, og midlene ble fordelt til frivillige organisasjoner. 
 • Vi har deltatt i flere internasjonale prosjekter som bidrar med gode ideer, nettverk og gjør Vikenidretten mer interessant som samarbeidspartner. 
 • Vi har nylig lansert «Månedens gullvaffel» for å hedre frivilligheten gjennom hele Frivillighetens år 2022. I hele 2022 vil vi feire de frivillige som setter en gullkant på tilværelsen.

Med på filmen var: 

 • Ansatte i Viken idrettskrets 
 • Daglig leder i Fredrikstad idrettsråd, Stefan Løkse 
 • Styreleder i Gjelleråsen IF, Tone Holme 
 • Kulturminister Anette Trettebergstuen 
 • Fylkesråd for kultur og mangfold Tonje Kristensen 
 • Idrettspresident Berit Kjøll 

Vi ønsker å takke Lier bygdetun for lån av nydelig innspillingslokaler.  

God Jul alle sammen!