Morten Thorsby forteller om bærekraft og We Play Green.
Morten Thorsby forteller om bærekraft og We Play Green.

Bærekraft har kommet for å bli

Endelig får idretten et kompetansebyggende verktøy på bærekraft! Dette spennende studieemnet gir deg helhetsforståelse samt konkrete råd til bruk for deg og ditt idrettslag, idrettsråd eller særidrett.

Vikenidretten som medspiller

Idretten er i konstant dialog med det offentlige, samarbeidspartnere og sponsorer. Idrettslag, idrettsråd og særidretter er medspillere i fremtidens lokalsamfunn og spiller en stor rolle i mange ledd. Bærekraft tankegangen er kommet for å bli. For at idretten skal være relevant og aktuell samarbeidspartner for fremtiden er det viktig å være på banen.

- Det blir to fysiske møter på kveldstid, hvor et vil foregå i Strømsgodset Toppfotball sine lokaler i midten av januar. Temaet bærekraft er noe som omgir oss hele tiden, og vi er glad for at flere organisasjonsledd i idretten allerede har startet en bærekraftsprosess med sitt styre, fortsetter han.

Et behov for et kompetansebyggende verktøy for idretten

Viken idrettskrets er stolte av å være ute med et tilbud til alle som er medlem i Vikenidretten. De hundre første som melder seg på via Viken idrettskrets får seminaravgiften dekket.

- Det er fantastisk at vi har fått til et samarbeid med NIH slik at denne kompetansen også kan nå ut til medlemmene våre, sier Ingunn Hensel, 2.nestleder i Viken idrettskrets.

- Det er et behov i idretten å øke kompetansen på bærekraft. Idrettslag og idrettsråd trenger gode tips til hvordan de kan jobbe med dette konkret. Jeg ser blant annet for meg at idrettsråd vil ha stort utbytte av økt kompetanse og ikke minst få et "språk" de kan benytte overfor samarbeidspartnere og kommunepolitikere. Idretten bør på lik linje med resten av samfunnet følge med i tiden og være til inspirasjon. Som den største frivillige organisasjonen i Viken er det jo ikke noen tvil om at idretten kan vise styrke på bærekraft, avslutter hun.

Om Idrett og bærekraft

Dag Vidar Hanstad er professor i sport management ved Norges idrettshøgskole og har skrevet pensumsboka «Idrett og bærekraft» sammen med Morten Renslo Sandvik og Anna-Maria Strittmatter. Den svarer blant annet på følgende spørsmål:

Hva legger vi i begrepet bærekraft? Hva er bærekraftig utvikling? Hvem har bestemt at hele verden skal jobbe for å nå 17 bærekraftsmål innen 2030? Er målene ambisiøse nok? Vil målene bidra til at vi klarer å bremse klimaendringene? Hva er egentlig en bærekraftig idrettsorganisasjon? Og hva har alt dette med idrett å gjøre? Idrett og bærekraft tar tak i disse og mange andre spørsmål.

Les også: Viken idrettskrets betaler semesteravgiften for de 100 første studentene.

FN's bærekraftsmål:
«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå målene må alle jobbe sammen: både myndigheter, bedrifter, enkeltpersoner og ideell sektor.»

Slik søker du:

Les informasjon om studieemnet på NIHs hjemmeside. Du søker opptak på vanlig. Innen fristen 1. desember søker du på «Sport management NO». Når denne søknaden bekreftes tidlig i januar bekrefter du om du Idrett og bærekraft.

Det er viktig at du samtidig med søknaden sender epost til viken@idrettsforbundet.no slik at vi vet at du ønsker å være med i opplegget der to fysiske samlinger inngår. Det er helt frivillig, men du må være med på de fysiske samlingene for å få refundert semesteravgiften.