Foto: Østfold Bedriftsidrettskrets
Foto: Østfold Bedriftsidrettskrets

Det rigges for frivillighetsfest i Fredrikstad!

Rekordstor interesse for frivillighetens gjenåpningsfest i Fredrikstad. Det historiske korpset Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 deltar på et idrettsarrangement. Viken fylkeskommune gleder seg sammen med frivilligheten og bidrar med oppstartsmidler.

Er du en av dem som gått og ventet på at det skal skje noe igjen? Savner du den lokale musikkfestivalen som ble innstilt for andre gangen i sommer? Kanskje har du barn som ikke får dra på korpsseminaret, eller turneringen for håndballaget – fordi det fortsatt er koronarestriksjoner. Nå er det ikke lenge igjen, og frivilligheten lader opp for en skikkelig markering. Det viser antall søknader og interessen fra de frivillige. 

Over 6 millioner i søknader til gjenåpningsaktiviteter 

Viken fylkeskommune har satt av halvannen million til prosjekter som skal få idretten og resten av frivilligheten tilbake til normalen. Og pengene trengs. Når søknadsfristen gikk ut endte antall søknader på 265 med en samlet søknadssum på 6,6 millioner.  

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap) som blant annet har ansvar for frivillighet, friluftsliv, idrett og kultur, har stått på for å sikre frivilligheten økonomi til å gjøre gjenåpningen til den festen den skal være.    

–Det at det er kommet inn så mange søknader til ordningen, viser behovet, og vi setter stor pris på innsatsen som Viken idrettskrets har lagt ned for å samle frivilligheten og bidra til gjenåpningen av samfunnet, sier Kristensen. 

Totalt har fylkeskommunen satt av 78 millioner for å yte ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, og for aktivitet og hjelp til barn og unge. Frivilligheten skal få halvannen million av disse midlene. 

Styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud, forteller at idretten har satt av 600 000 kroner fra egne midler, og at de fått 500 000 kroner fra fylkeskommunen. De har laget en nettside dedikert til tiltaket, etablert samarbeid med Frivillighet Norge og lagt ned utallige timer med arbeid for å kunne organisere Norges største frivillighetsfest.   

–Prosjektet har fått god støtte. Vi trodde kanskje ikke at det skulle ta av slik det gjør nå. Vi ser at det er behov for mye mer midler til oppstartsaktivitetene. Vi har derfor sendt inn en ny søknad til fylkeskommunen, som vi forventer vil utløse enda mer midler.   

Musikken ser frem til pandemi-frie toner - gjerne i samarbeid med andre! 

Noe som også stilnet i forbindelse med pandemien er musikken. Selv om mye av øvingen for barn og ungdom er tilbake, er ikke musikklivet som før pandemien. Daglig leder for Musikkrådene i Viken, Jon G. Olsen ser frem til normaliteten igjen. 

–Det er flott at musikklivet endelig ser ut til å komme i gang - det er også tydelig at det er behov for ekstra penger for å kunne tilby gode lokale aktiviteter.

På grunn av Pandefri og frivillighetens samarbeid på tvers av organisasjonene, har flere, kanskje litt uvanlige knytninger oppstått. Et sted hvor en har slikt samarbeid, er Fredrikstadkarusellen, som går av stabelen den 30. september. Gjennom Pandefri samarbeider bedriftsidretten nå med Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704. Det liker Olsen.  

– Det er ekstra flott at mange ønsker å samarbeide. Jeg ser at det er flere samarbeidstiltak nå enn for tre år siden - det er bra!

Sjef for Fredrikstadskarusellen er Kristian Gulbrandsen fra bedriftsidretten. Han gleder seg til at en nå endelig kan tilby idrettsaktiviteter i byen igjen. De søkte midler fra Pandefri og venter spent på hvor mye de kan forvente å motta. Den 30. september går uansett startskuddet, og samarbeidet er i gang med Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704.  

–Vi er alle i samme båt når det gjelder frivillig aktivitet – vi trenger alltid litt inspirasjon. Jeg tror at vi gjennom vårt samarbeid kan skape viktig synergi. I tillegg vil det bli et godt arrangement for Fredrikstad! 

Selv om de bor i den samme byen forteller han at det var via Pandefri og Musikkrådene i Viken at bedriftsidretten kom i kontakt med korpset. Nå tror han det vil skape en historisk ramme rundt løpet.  

Usikkerhet og iherdig jobbing siden januar 

På tross av usikre rammer har frivilligheten i Viken jobbet iherdig med å rigge aktiviteter for den dagen vi igjen kan samles slik vi gjorde før pandemien. Allerede i januar begynte Ole Martin Petersen, som er prosjektleder for Pandefri, å samle musikken, teaterlivet, friluftslivet, barne- og ungdomsorganisasjonene i tillegg til idretten, til en gigantisk gjenåpningsfest. Eller i hvert fall til en kraftansamling for å ta tilbake alle medlemmene og de frivillige. 

–Da vi begynte å planlegge i januar i år, tenkte vi nok at pandemien skulle være over en gang dette året. Vi tok sikte på høstferien. Bare for å være sikre. Det så bra ut i sommer, og da var det jo nesten ingen smitte. Vi tenkte en stund at kanskje starter samfunnet opp som normalt allerede nå, og så blir det et skikkelig antiklimaks med Pandefri.  

Men slik gikk det som kjent ikke. Smitten kom tilbake, og Ole Martin og hans prosjektgruppe var nødt til å snu seg om og tenke annerledes. 

–Vi ble nødt til å forandre på vår kommunikasjon, vi merket oss at det nok ikke var mulig å feire at pandemien var over. Men viktigst er uansett at vi nå får vist hvor viktig frivilligheten er for å skape et godt lokalmiljø. Vi har jo lest rapporter fra Oslo Met og Ungdata, som viser hvor mange ungdommer som har slitt mentalt under pandemien. Det tror jeg nok er tilfelle for voksne også. Vi trenger dette nå, avslutter Petersen. 

Det er Fylkesråd Tonje Kristensen (Ap) enig med ham om. 

– Fritidsaktiviteter er for mange barn og unge et viktig sted for fellesskap, der mange opplever å få holde på med det de brenner for sammen med andre. Disse fristedene ble borte under pandemien, sier Kristensen.  

Nå ser vi alle frem til mer normalitet. Flere frivillige arrangementer uten restriksjoner og flere fester. Og den 30. september marsjerer Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 sammen med løpeglade innbyggere i Fredrikstad i et av flere Pandefri-arrangementer i Viken. 

Mer informasjon om Pandefri kan du finne på pandefri.no