BMX
BMX

Nye bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet la 15.06. ut nye bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Bestemmelsene gjelder for behandlingen av nye og fornyede søknader i kommende søknadsrunde – (for tildelinger i 2022) 

Link til bestemmelsene finner dere her:

Noen sentrale vilkår for tilskudd og krav til drift av anlegget – Anleggsregisteret.no 

 

Merk spesielt:
 

 • Lysanlegg. 
  Tidligere måtte det gå 20 år før man kunne søke om spillemidler til rehabilitering av lysanlegg. Nå er dette endret til 10 år og dette betyr at man kan søke om skifte til LED lys for kunstgressbaner eldre enn 2012.  
 • Garderober og tilleggselementer 
  Mindre justeringer. 
 • Aktivitetspark 
  Ny anleggstype tatt inn 
 • Fotballanlegg
  Avvik på inntil 10 % fra standardmålene uten at tilskuddet påvirkes. Må dokumenteres. 
 • Granulat
  Kostnader til tiltak mot spredning av gummigranulat i kunstgressbaner kan inngå i søknader om tilskudd til nye eller rehabilitering av gamle baner. Det kan ikke søkes om tilskudd kun for gjennomføring av tiltakene. 
 • Idretts- og servicebygg
  Noen fått flere satser avhengig av størrelser på de ulike funksjonene i bygget. 
 • Løyper/turveier
  Det er gjort endringer i beskrivelsene og nytt vedlegg.  
 • Lysanlegg
  Tidligere måtte det gå 20 år før man kunne søke om spillemidler til rehabilitering. Nå er dette endret til 10 år. Dette betyr at man kan søke om skifte til LED lys for kunstgressbaner eldre enn 2012.   
   

Det er også gjort en noen andre endringer i bestemmelsene. Vi kommer tilbake med detaljert oversikt over endringene.