idrettsanlegg.jpg

Bedre idrettsanlegg!

Viken idrettskrets samarbeider tett med fylkeskommunen, og gleder seg over avtalen som fylkeskommunen har gjort for alle kommunene i Viken.

Fylkeskommunen har inngått partnerskapsavtale med NTNU/SIAT, her kan alle kommuner i Viken kontakte NTNU for å få råd og veiledning når de skal planlegg og realisere idrettsanlegg. 

- Dette vil bidra med bedre idrettsanlegg og ikke minst innovative løsninger. Dette vil være et viktig bidrag for idrettsgleden i Viken, sier leder for anleggsutvalget Pål Thomassen i Viken idrettskrets.

Les mer om fylkeskommunens avtale her.