Kari Sofie Bjørnsen (leder hovedutvalg medborgerskap) og Kristin Marie Felde (direktør for medborgerskap i Asker kommune) mottok spade som symbol på anleggsarbeid og dugnad under anleggskonferansen i Asker.
Kari Sofie Bjørnsen (leder hovedutvalg medborgerskap) og Kristin Marie Felde (direktør for medborgerskap i Asker kommune) mottok spade som symbol på anleggsarbeid og dugnad under anleggskonferansen i Asker.

Anleggskonferanse i Asker med tema bærekraft

Mer enn 80 deltagere deltok på arrangementet som var bygget på utviklingen av Risenga idrettspark og hvordan denne hensyntar alle de tre bærekraftsdimensjonene – det sosiale, økonomiske og miljømessige.

27.-28.8 avholdt Viken idrettskrets en anleggskonferanse i Asker med tema bærekraft i tett samarbeid med Viken fylkeskommune, Asker idrettsråd og Asker kommune.

I tråd med temaet tok deltagerne beina fatt under fredagens befaring på Risenga hvor vi fikk se flerbrukshall, ishall, nærmiljøanlegg og mellomromsprosjekt på ulike byggestadier. Etter lang tid med pandemi og nedstenging var det godt å endelig kunne samle engasjerte frivillige og ansatte fra kommune, fylke, idrettsråd, -krets og særforbund til en fysisk konferanse med rom for gode uformelle samtaler og erfaringsutveksling underveis.

Lørdagen var viet en rekke foredrag basert på de samme anleggene og samhandlingen på veien mot å realisere dem. Foredragsholderne fra offentlig sektor levnet ingen tvil om at fremtidige idrettsanlegg vil måtte ta bærekraftsperspektivet på største alvor.

Bærekraftsmålene og mål 17 – samarbeid om å nå målene, er lagt til grunn i alle prosesser på veien fram mot ferdige anlegg på Risenga og Askers direktør for Medborgerskap, Kristin Marie Felde, vektla viktigheten av at alle interessenter var tidlig involvert og villige til å balansere sine behov mot samarbeidspartnernes behov. Risenga er et godt eksempel i så måte der fylkeskommunen, kommunen og idretten har klart innrette seg mot felles mål og realisert noe ingen av partene ville klart på egen hånd.

Medvirkning er i det hele tatt et nøkkelord for Asker kommune og sterkt vektlagt i anleggsutviklingen på Risenga, hvilket denne avsluttende videoen fra landskapsarkitektene som utvikler «Mellomromsprosjektet» vitner om.

Vi i Viken idrettskrets er imponert over den kompetansen vi ble møtt med av Asker kommune og idrettsråd i gjennomføringen av konferansen og benytter anledningen til å takke alle de som vederlagsfritt ga av sin tid til å holde innlegg og bidra som guider.

Presentasjoner fra Anleggskonferansen her