Oversiktsbilde Risenga.
Oversiktsbilde Risenga.

Anleggskonferanse 27.-28. august i Asker

Viken idrettskrets arrangerer i samarbeid med Viken fylkeskommune og Asker idrettsråd anleggskonferanse med temaet: Sammen om en bærekraftig anleggsutvikling - et Risenga for livet!

Idrettsorganisasjonen og det offentlige stilles ovenfor utfordringer når lokalsamfunn skal utvikles. Vi vil gjennom konferansen få høre om det arbeidet som er gjort i Asker kommune mellom det offentlige og idretten.  

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor skal Asker kommune, med samarbeidspartnere, løfte Risenga og skape et område med plass til alle. 

Her vil vi få høre om de erfaringer som kommune og samarbeidspartnere har gjort, og vi håper disse prosessene kan skape ideer og medvirkningsmodeller som sørger for at idretten og det offentlige samhandler på en best mulig måte. 

Målgruppen for konferansene er: idrettsråd, idrettslag, særkretser/-forbund, politisk og administrativ ledelse fra kommuner, samt saksbehandlere innenfor fagfeltene idrett og miljø. Andre interesserte er hjertelig velkomne! 

Program for konferansen finner du her.

Les mer om Risenga her. 

Les rapporten om nærmiljøanlegg her.

For spørsmål, ta kontakt med 
Andrè Hansen 90 66 76 39 eller Øyvind Thorsen 92 04 57 46