Glad jente 1110x624.jpg

Allidrett i Trosvik IF - Fredrikstads største breddefotballklubb

De fleste store fleridrettslag har allidrettstilbud for barn - og noen har også tilbud for ungdom. Mange forbinder allidrett med rekruttering, og tenker at det må idrettslaget ha for å sikre rekruttering inn mot idrettene i eget idrettslag.

Allidrett har en mye videre hensikt enn kun rekruttering. Det kjenner Trosvik IF godt til! De er en fotballklubb i Fredrikstad med et godt etablert allidrettstilbud for barn fra 6-10 år. Allidretten er delt inn i grupper per årskull, og det er mellom 20-40 barn i hver gruppe. Det er populært! Hva gjør Trosvik IF som får så mange «fotballbarn» til å delta på allidretten?  

Vi har snakket med styreleder Tim Kaaber som kan fortelle om en allidrett som er basert på leik og moro med ulike idretter involvert. Klubben benytter seg av årstidene og hvilke idretter/aktiviteter som passer i de ulike sesongene. De har perioder med blandt annet svømming, skøyter, ski også videre hvor de leier inn hjelp og/eller halltid fra andre idrettslag. Det er allidrett én kveld i uka og fotballtrening en annen kveld i uka. Barna kan velge å delta på begge eller ikke.  

Hvorfor er det viktig for Trosvik IF å ha en egen allidrettsgruppe? Fotballen rekrutterer vel bra uansett?

- Allsidighet har mange fordeler – som for eksempel med tanke på trivsel, mestring, det å ville fortsette med idretten og idrettslig utvikling. I tillegg ser vi at det påvirker motorikk, bevegelighet og skadeforebygging på en positiv måte, enn bare ensidig fotballtrening gjør. Tim forteller videre om en annen viktig side av allidretten. Den samme gruppa med barn trener sammen og får prøve seg i ulike idretter på helt ulike arenaer sammen. På den måten vil barna oppdage at det er ikke alltid den samme som er lengst fremme i læringskurven. De er alle gode på hver sine arenaer. Den som blir sett på som god med fotballen er kanskje ikke best til å svømme eller å gå på ski, forteller Tim. 

Tim trekker også fram at allidretten binder foreldrene bedre sammen når de er sammen på ulike arenaer og ikke bare står langs fotballbanen sammen. Det går lettere å integrere både barn og voksne inn i klubbmiljøet. Allidretten er med på å bidra til et godt miljø i klubben. 

Vil du starte opp allidrett i klubben din på 1-2-3?

Idrettsforbundet har et mål om å starte opp flere allidrettsgrupper og det er mulig å søke om midler for oppstart. 

En allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag. Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.  

Dette gjøres veldig enkelt. Trykke her så får du alt av informasjon.