håndball.jpg

34 millioner kroner på vei til idrettslag og særforbund

Tilskuddene fra utstyrsordningen ble utbetalt 28. april og er nå på vei til idrettslag og særforbund.

Godkjent søknadsbeløp ble i år 46,8 millioner kroner. Dette er en økning på 5,2 millioner kroner. Alle får utbetalt 72,58 prosent av godkjent søknadsbeløp.

Les mer om støtte- og tilskuddsordninger.