Inkludering i idrettslag
Inkludering i idrettslag

2 millioner til Inkluderende idrettslag

Inkludering i idrettslag skal bidra til å minske kulturelle og økonomiske barrierer blant barn og unges deltagelse i idrettslag. Kulturdepartementet har tildelt kr 2 050 000,- til tiltak i idrettslag i tidligere Akershus. Disse midlene vil bli utbetalt de nærmeste dagene.  

Idrettslag i de resterende områdene i Viken må dessverre avvente, da vi ikke har fått midler til dette fra Viken fylkeskommune per dags dato. Idrettsrådene i Drammen, Sarpsborg og Fredrikstad forvalter sine egne inkluderingsmidler. 

I disse spesielle corona-tider er de sårbare i samfunnet ekstra utsatt, og vi håper dere kan bidra med mer idrettsglede og en bedre hverdag for alle barn, også barn med økonomiske og kulturelle barrierer.  

Her finner man søknader og tildelinger til idrettslag i tidligere Akershus. 

Klikk her for å se hvordan søknadene er prioritert. 

Klikk her for å se retningslinjene ved bruk av tildelte midler. 

Klikk her for råd og veiledning. 

Satsingsområdet for inkluderingsarbeidet i 2021  
Idrettskretsen ønsker fokus på de gode løsningene for effektiv og bærekraftig inkludering med kvalitet. De tidligere kretsene har hatt ulike roller innen dette feltet og idrettskretsen vil bruke året på å evaluere og få grunnlag til å legge frem en sak for styret om smarte veivalg i inkluderingsarbeidet fremover.   

Det er store variasjoner fra kommune til kommune og behovene er ulike. Likheten er at over alt i Viken er plass til flere medlemmer som kan oppleve idrettsglede med oss. Idrettskretsen har en intensjon om å være et ressurssenter for idrettslag som ønsker å inkludere ved å bygge faglighet og dele erfaringer og styrke overordnede strukturer og rammevilkår 

Det legges opp til en obligatorisk inkluderingskonferanse med alle klubber og idrettsråd som får tildelt midler. Hensikten med denne konferansen er å bli kjent med klubbene og deres tiltak, dele erfaringer og utvikle inkluderingsarbeidet sammen. 

Dato for konferansen er torsdag 18. november. 
  

Viken idrettskrets ønsker alle klubbene lykke til med gjenåpning av aktivitet og inkluderingsarbeidet fremover!