Store smil er gjengangeren i norsk idrett om dagen. Foto: NTBScanpix
Store smil er gjengangeren i norsk idrett om dagen. Foto: NTBScanpix

Ytterligere åpning av barne- og ungdomsidrett til og med 19 år

Regjeringen besluttet i dag å åpne for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni. Enkelte kontaktidretter vil kreve særskilte smittevernsregler før oppstart.  Svømmehaller åpner også 1. juni. Det er ennå uavklart når toppidretten kommer igang for fullt. Norges idrettsforbund er i dialog med myndighetene om dette.  

- Dagens beslutning er en gladmelding for alle barn og unge. For norsk idrett er det særdeles viktig at vi nå kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet noen uker før sommerferien starter. Mange har gått og ventet på denne nyheten i snart tre måneder. De har vært svært tålmodige og jeg er sikker på at gjenåpningen på mandag styrker motivasjonen til våre unge utøvere som tørster etter å komme i gang, sier idrettspresident Berit kjøll, og legger til:  

- Samtidig håper jeg nå at idrettsbevegelsen bretter opp ermene og bidrar til å skape attraktive aktivitetstilbud og gode fellesskapsarenaer til barn og unge også i sommerferien. Det er viktig å holde hjulene i gang, når vi nå endelig får startet opp igjen, sier Kjøll.   
 
Nye regler 

Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.  

Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.  

Fortsatt restriksjoner  

Selv om barne- og ungdomsidretten nå vil komme i gang med tilnærmet normal trening, vil det fortsatt være restriksjoner knyttet til enkelte kontaktidretter og konkurranser. Det vil også være tydelige smittevernsregler for utøvelse av idrettslig aktivitet. Den reviderte veilederen, for barne- og ungdomsidretten vil gjelde fra 1. juni.    
 
Ny smittevernveileder for idretten er oppdatert her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg 

Folkehelseinstituttet har også utarbeidet råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter, deriblant organisert svømming og skolesvømming. Disse finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/

Til Sagene IF for å markere gjenåpningen 

Berit Kjøll markerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten ved å avlegge Sagene Idrettsforening et besøk i kveld kl 18. Her møtte hun daglig leder for Sagene fotball, Tommy Øyen, som ledersaget idrettspresidenten i forbindelse med besøket. Her fikk idrettspresidenten blant annet overvære fotballtrening med koronavettregler for gutter 9 år og jenter 14-15 år på fotballfeltet.