Webinar om rasisme og diskriminering i idretten

Hva kan idrettslaget gjøre for å forebygge rasisme og diskriminering? Har idrettslaget en plan for håndtering av disse sakene?

Påmelding webinar 23. november kl 19:30-21:00
Min Idrett: 
Klikk på denne linken
KursID: 4385684
Alle påmeldte deltakere får tilsendt link til webinaret dagen før.

Viken idrettskrets ønsker å bidra til forebygging av rasisme og diskriminering i idretten. Vi ønsker å spre kunnskap ut til idrettslagene på dette området, vise hvordan vi bør håndtere uønskede hendelser og dele gode erfaringer.

PROGRAM

Forebygging og håndtering av rasisme og diskriminering i
idretten
 v/Håvard Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i NIF

Diskrimineringssaker – hvordan håndterer vi det som klubb og særkrets v/Øivind Nilsen, daglig leder i NFF Buskerud

Ferske erfaringer v/Ola Ekeberg Apenes, klubbkoordinator i Drammens ballklubb

Rolvsøy IF med inkludering som en motvekt til rasisme v/Fredrik Raae, styreleder i Rolvsøy IF

Veileder for håndtering av rasisme og diskriminering
Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Norges idrettsforbund har utarbeidet en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering. Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten.