dommer612.jpg

Webinar for kontrollutvalg

På alle årsmøter og ting velges det et kontrollutvalg. Kontrollutvalget har en viktig oppgave, og Norges idrettsforbund har igangsatt et arbeid for å øke kompetansen blant dem som i dag velges inn i kontrollutvalget.

Det inviteres derfor til et webinar for kontrollutvalg i organisasjonsledd som har engasjert revisor torsdag 24. september kl. 19:00-20:00. Det er ingen påmelding. Man deltar ved å trykke på denne lenken. Målgruppen er de som i dag er valgt inn i kontrollutvalg i idrettslag, særforbund, idrettskretser og andre organisasjonsledd som har engasjert revisor. Også andre som ønsker å få et innblikk i arbeidet til kontrollutvalget, er velkomne. Spørsmål om webinaret kan rettes til NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no.

Norges idrettsforbund har i tillegg utarbeidet veiledere og andre hjelpedokumenter for kontrollutvalg. Disse er spesifikt rettet mot idrettslag, men kan benyttes også av andre organisasjonsledd. Det vil også bli utarbeidet en spørsmål og svar-side, og et digitalt webinar der NIF gir en innføring i oppgavene til et kontrollutvalg. For mer informasjon, se denne siden (under fanen "Regnskap, revisjon og kontrollutvalg - maler og hjelpemidler"). 

Mvh NIF Kommunikasjon