Leder Morten Stahl Sletten i Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Foto: Margareth Hartvedt.
Leder Morten Stahl Sletten i Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Foto: Margareth Hartvedt.

Vil ha likeverdig deltakelse i idretten

Norges Døveidrettsutvalg (NDI) mener døve ikke har like muligheter for deltakelse i idrett på grunn av ekstrautgifter for deltakelse internasjonalt og for dårlig dekning av tegnspråktolk på ettermiddag/kveld og i helgene.

Nå oppfordrer NDI, som er et utvalg i Norges idrettsforbund, myndighetene til å finne løsninger snarest.

Det er sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet som allerede har fått stor støtte fra Norges Døveforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge funksjonshemmede.

NDI mener det ikke må påløpe ekstrautgifter for deltagelse internasjonalt i idrett for personer over 18 år med hørselshemning.

NDI mener videre at tilgangen på tegnspråktolk på ettermiddag/kveld og i helgene ikke burde være begrensende for idrettsdeltakelse for mennesker med hørselshemning.

I brevet oppfordres departementet til å løse utfordringene gjennom å:

  • Dekke utgifter til tegnspråktolk ved deltakelse i idrettskonkurranser og/eller trening internasjonalt. Utøvere uten hørselshemning betaler sine kostnader ved deltakelse selv, det vil også hørselshemmede utøvere gjøre. Det er tilpasningen og tilleggskostnaden som skal kompenseres.

  • Sørge for bedre dekning av tolkeoppdrag på ettermiddags- og kveldstid, og i helgene. Dekningen av tolkeoppdrag på disse tidspunktene er ikke god nok.

Les hele brevet fra NDI til Arbeids- og sosialdepartementet.