Foto: NTBScanpix
Foto: NTBScanpix

Viktig informasjon vedrørende koronavirus

OPPDATERT 12. mars kl 10.44. Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer koronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

Norges idrettsforbund følger retningslinjene fra Helsemyndighetene for gjennomføring av arrangement i Norge. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet forbyr alle arrangementer hvor 500 eller flere er samlet.

For arrangementer med flere enn 100 men færre enn 500 deltakere, må arrangøren gjennomføre en risikovurdering som må godkjennes av kommunen. 

Se NIFs FAQ til idrettslag og klubber nederst i artikkelen. 

Folkehelseinstituttet har også en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koranasmitte. Ved alle arrangementer som samler mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Folkehelseinstituttet har oppdatert siden med gjengivelse av risikofaktorer og aktuelle tiltak ved gjennomføring av større arrangementer. Norges idrettsforbund oppfordrer våre organisasjonsledd og arrangører av idrettsarrangementer om å holde seg løpende oppdatert på denne siden.  Følg myndighetenes råd om planlengging og risikovurderinger av arrangement her.

For utøvere følger Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Rådene blir oppdatert på Olympiatoppens hjemmesider.  

Ved reise til utlandet
I tillegg bør man følge Utenriksdepartementet reiseråd for alle landene i verden. 

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset:
Les mer om spredningen på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Utenriksdepartementet utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt. 

Forebyggende råd på reisen

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Skjerpede tiltak fra Helsedirektoratet for å hindre smitte i Norge. Alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte må nå holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder også uavhengig av smittestatus for den regionen man befant seg i på et angitt tidspunkt. 

Helsedirektoratet fraråder også håndhilsing og klemming som et tiltak for å begrense smittespredning.

Får du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber Folkehelseinstituttet om at du straks holder deg innendørs og unngår nærkontakt med andre mennesker samt ringer fastlegen eller legevakta og fortelle om din reise og dine symptomer.

Oversiktskart over den globale utbredelsen:
Utbredelse av koronavirus på verdensbasis

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Les mer her. 

Etter idrettslagets lov er idrettslaget forpliktet til å gjennomføre årsmøter innen 31. mars. Styret bør planlegge for gjennomføring av årsmøter med mindre dette ikke vil kunne gjennomføres i samsvar med nasjonale og lokale vedtak og anbefalinger fra FHI og øvrige offentlige myndigheter.

Idrettslaget må søke bistand hos lokale helsemyndigheter dersom de er usikre på om årsmøtet bør avholdes eller ikke.

NIF og idrettskretsene har ikke særlig kompetanse på medisin eller smittevern, og vil bare kunne henvise idrettslaget til den informasjonen som offentlige myndigheter gir. Merk at frist for avholdelse av årsmøtet er utsatt til 15. juni. 

Det er kommuneoverlegen i hver kommune som gir råd og som har beslutningsmyndighet for å igangsette tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Kontakt derfor din kommuneoverlege.

-Dersom det er behov for nasjonale regler så vil statlige myndigheter ved Helsedirektoratet foreta nødvendige beslutninger og tiltak i denne sammenheng.  Disse må norsk idrett i så fall forholde seg til.

- Forhold dere til Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer for planlegging, risikovurderinger, og forebyggende smittevernstiltak for gjennomføring av arrangementer. Ha god dialog med kommuneoverlegen for å avklare aktuelle forhold rundt gjennomføring av arrangementet.

- Folkehelseinstituttet har en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koronasmitte. Ved alle arrangementer som samler mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Folkehelseinstituttet har oppdatert siden med gjengivelse av risikofaktorer og aktuelle tiltak ved gjennomføring av større arrangementer. Norges idrettsforbund oppfordrer våre organisasjonsledd og arrangører av idrettsarrangementer om å holde seg løpende oppdatert på denne siden og følge de rådene som her fremkommer. Les mer om myndighetenes råd om planlegging og risikovurderinger av arrangement her.

- Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité følger situasjonen nøye. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet. NIF oppdaterer også relevant informasjon om koronaviruset på egne nettsider, basert på råd gitt av offentlige helsemyndigheter.

Helsemyndighetene sier per i dag at dersom din utenlandsreise har vært i et område med vedvarende smittespredning så må du holde deg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Får du symptomer på luftveissykdommer, ta umiddelbart kontakt med fastlege, eller legevakt på tlf.nr 116117 for videre oppfølging. Les mer om Folkehelseinstituttets råd om reisevirksomhet. 

Olympiatoppen følger koronaråd fra nasjonale og internasjonale helsemyndigheter, og anmoder utøverne om å være årvåkne ved sykdom og bevisste i valg av reisemål. Hold dere oppdatert på Olympiatoppens hjemmesider. Olympiatoppen anmoder utøverne om å være årvåkne overfor eventuell smitterisiko, og oppfordrer til gode rutiner for håndvask, bruk av antibac og generelt unngå kontakt med syke personer. Det aller viktigste er å unngå å bli smittet av viruset og derved forhindre/begrense spredning.

Hold deg oppdatert på Olympiatoppen.no.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. Helsemyndighetene anbefaler også at du unngår klemming og håndhilsing. Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

Les mer om forebygging.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116117.

Det nye koronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Folkehelseistituttet opererer med en smittsomhetsrate på rundt to - altså at en smittet person gir opphav til to nye smittede dersom det ikke iverksettes tiltak. Det smitter:

Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.

Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.

Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander. Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller en handlevogn. Det europeiske smittevernbyrået skriver at «forskning antyder at koronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager». Type overflate, temperatur og fuktighet kan imidlertid påvirke hvor lenge det overlever.

 

 

Folkehelseinstituttets hovedtips er at god hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner - og også koronaviruset. Det er det første og viktigste tiltaket.

Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.

Antibac, altså hånddesinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.

De anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.