elaring-1_.jpg

Vikenidretten gjør Viken-samfunnet bedre!

Viken idrettskrets har levert sitt andre høringssvar til fylkeskommunens regionale planstrategi. Planstrategien vil legge føringer for hvordan Vikensamfunnet vil utvikles de nærmeste årene. Måten idretten blir beskrevet i planstrategien vil derfor også påvirke idretten.

– Viken fylkeskommune er vår viktigste samarbeidspartner for å oppnå et mer fysisk aktivt samfunn. Vi har fått deltatt i referansegruppe og på møter med både administrasjonen og politikere for å fremme vårt syn. Det har vært udelt positivt, og vi vet jo at idretten blir bedre med samarbeid, sier Roar Bogerud, leder av Viken idrettskrets. Han er fornøyd med måten samarbeidet med fylkeskommune har vært i tiden frem til levering av idrettskretsens andre høringssvar til den regionale planstrategien.

Regional planstrategi.jpg

 

 

 

 

 

Idrettskretsen har jobbet i hele år

Allerede tidlig i 2020 startet arbeidet med å få idretten tydeligere med i planene til Norges største fylke. I februar 2020 signaliserte Viken idrettskrets i en kronikk at den var klar for et samarbeid med fylkeskommunen. Så har idrettskretsen deltatt i referansegruppe, vært i flere møter med administrasjon og politikere for å fremme idrettens syn på samspill.

– Noe av det første vi poengterte var at frivilligheten, og for vår del idretten, så ut til å være bortglemt i den første versjonen til regional plan. Nå ser det bedre ut, forteller Roar Bogerud.

Vikenidrettens leverer hvert år frivillighet verdsatt til 6 milliarder

Idrettskretsen belyser i sitt høringssvar at idretten gjennom sin virksomhet genererer samfunnsøkonomiske gevinster for mange milliarder. Ifølge SSB er verdien til frivilligheten i vikenidretten nær 6 milliarder.

Men også andre verdier som skapes gjennom idrett er belys i høringssvaret. Idrettskretsen har blant annet pekt på idrettsturisme og økonomien som skapes via arrangementer.

– Vi har to mål med vårt høringssvar. Vi ønsker at idretten skal en framskutt posisjon i alle de tre regionale planene. For oss er det like viktig at idretten er med å samarbeide om økt livskvalitet, deltakelse og likeverd, som kompetanse og verdiskapning. Areal og mobilitet er også noe hvor idretten bør være synlig. Vi ønsker at fylkeskommunen bidrar med å måle og beskrive idrettens ulike verdier med forskning og forskjellige måltall. Vi har stor tro på at vi vi oppnå disse to målene, avslutter Roar Bogerud.

Les Viken idrettskrets høringssvar her. 

Viken idrettskrets har også deltatt i høringssvar sammen med de regionale paraplyorganisasjonene for frivillige organisasjoner. Les det høringssvaret her.

Les også: Idretten i Viken tar gjerne med ansvar