123.jpeg

Viken idrettskrets møter Viken fylkeskommune

I dag har administrasjonen i idrettskretsen møtt Viken fylkeskommune. Hvordan kan vi på best mulig måte samarbeide for å nå de felles målene vi har?

Hovedmålet med møtet var å bli bedre kjent med, og sette et ansikt på hvem vi i idrettskretsen skal samarbeide med fra fylkeskommunen. Rune Winum (avdelingsleder for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering i Viken fylkeskommune) og Kathinka Mohn (organisasjonssjef i Viken idrettskrets) orienterte de ansatte om hvordan de er organisert og hvordan man på best mulig måte kan samarbeide mot felles mål.

 

Møtet hadde stort fokus på hvordan vi best mulig kan samkjøre prosesser ved å bygge og renovere idrettsanlegg. Et godt samarbeid om anlegg og spillemidler vil gi fylket større økonomisk, sosial og kommunal suksess, både når det gjelder toppidrett og breddeidrett.

 

Vi pratet også om hvordan man kan gripe tak i den velkjente utfordringen med gummigranulat i kunstgressbaner. Det er viktig for både idrettskretsen og fylkeskommunen at vi sammen jobber mot et mer miljøvennlig alternativ til kunstige gressbaner.

 

Støtteordningene til idretten fra de tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold vil fortsette som før, inntil videre. Dette er positivt for oss i idrettskretsen, som kan fortsette med de lokale prosjektene vi hadde gående før sammenslåingen i 2020.