fylkesvaapen viken.jpg

Viken fylkeskommunes tiltakspakke

Som en del av Viken fylkeskommunes tiltakspakke i forbindelse med koronasituasjonen har Viken fylkesråd i dag presentert en del tiltak.

Link tiltakspakke

For spillemidler gjelder følgende:

Som dere ser vil utbetaling av spillemidler være en prioritert oppgave fra og med i dag.

Vi ber kommuner om å bringe denne informasjonen videre til sine lag og foreninger som tidligere har fått tildelt spillemidler, og ikke bedt om utbetaling. Vi håper også kommunene i Viken kan ha dette som en prioritert oppgave de kommende ukene og gjøre en innsats med å be om utbetaling av innestående tildelte spillemidler.

Utbetaling av midler følger vanlig prosedyre. Dette innebærer at midler kun kan utbetales fra fylkeskommunen etter anmodning om utbetaling fra kommune. For lag og foreninger skal en utbetalingsanmodning gå via den respektive kommune.

Delutbetaling av midler (inntil 80 % av tildelt sum) kan utbetales til prosjekter hvor kommunen kan bekrefte at arbeidet med anlegget er igangsatt. Sluttutbetaling av midler (hele beløpet der ingen midler tidligere er utbetalt, eller det resterende beløpet der delutbetaling tidligere er foretatt) kan utbetales når skjema for sluttregnskap er utfylt og regnskapet er gjennomgått av revisor.

Husk at for enkelte anleggstyper som for eksempel kunstgressbaner, idrettsgulv, friidrettsbaner, orienteringskart, skitrekk og snøproduksjonsanlegg, kreves ytterligere spesiell dokumentasjon forå kunne foreta en sluttutbetaling.

Se «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2019» - spesielt punkt 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 og 6.2.5.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet

Regnskapsskjema for ferdige anlegg og mer informasjon om rutiner for utbetaling finner dere her:

Anleggsregisteret

Det er også et politisk ønske om å prioritere søknader om spillemidler til prosjekter i regi av frivillige lag og foreninger foran kommunale prosjekter i 2020. Dette kan bety at fylkeskommunen ved årets tildeling vil måtte gjøre prioriteringer som går noe på tvers av kommunens vedtatte prioriteringsliste. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Om noen har spørsmål så ta kontakt.

Espen Andersen
Rådgiver
Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering

Tlf: 957 34 340
espenan@viken.no

www.viken.no