Kretstinget.jpg

Valg av styre og kontrollutvalg

På konstituerende kretsting for Viken idrettskrets 19. oktober 2019 ble det valgt nytt styre for Viken idrettskrets med virkning fra 1.1.2020.

Det valgte styret fungerte som interimstyre fram til den formelle stiftelsesdatoen. Valgkomiteens innstilling var at valget skulle gjelde for perioden fram til ordinært kretsting i 2022. Dette går klart frem av skriftlig materiale fra valgkomiteen til styrekandidater samt vedtak i kretsens interimsstyre. Ved en feil ble fungeringsperioden ikke nedfelt i protokollen fra det konstituerende kretstinget. I henhold til lovnormen gjelder valg for én tingperiode, dersom ikke annet er sagt. Det vises til kontrollutvalgets bemerkning under sak 11 samt at det er innhentet vurdering fra NIFs juridiske avdeling.

Kretstinget anmodes derfor om å stadfeste at de valgene som ble gjort 19. oktober 2019, er gjeldende fram til ordinært kretsting 2022, slik at alle formalia er i orden. Valgkomiteens innstilling finner du her.