Buldrerommet til Drammens Ballklubb.
Buldrerommet til Drammens Ballklubb.

Trenger smittespredere av aktivitetsglede

Skole- og idrettslagssamarbeid som har fungert over tid er verdt å besøke. I går delte Drammens Ballklubb, rektor ved Øren skole, rektor på Hallermoen skole, Drammen idrettsråd og Viken idrettskrets sine erfaringer til beste for barn og unges trygge og aktive oppvekst - Aktive lokalsamfunn.

Drammen fikk besøk av Asker Idrettsråd, rektorer, idrettslag, idrettsavdelingen i Asker kommune, SFO ledere, senter for innovasjon og læring og andre fra Asker for å høste erfaringer fra Drammensmodellen.

Offentlige og frivillige samarbeid som dette er av stor gevinst for folkehelsen. Lærere og rektorene som er en del av prosjektene skryter også av pedagogiske effekter.

At barn og unge får en aktiv identitet tidlig er viktig, uavhengig om de finner sin plass i eller utenfor den organiserte idretten. For å trigge aktivitetsgleden må dette skje med gode smittespredere og god kompetanse. Drammen har fantastiske eksempler og er en foregangskommune som satser på smittespredere i idrettslag. Dette har resultert i unike samarbeid.

 

Les mer på www.aktivelokalsamfunn.no