Det er sosialt og man får nye venner
Foto: Alexander Eriksson

Til idrettsungdommen: IDRETTSGLEDE PÅ VENT

Den siste tiden har alle idrettslagene midlertidig stoppet all aktiviteten. Idrettsarenaene er stengt, treningene kansellert, cuper, kamper, konkurranser og stevner avlyst. Sammen med resten av landet har vi lukket ned all virksomhet og gått i dekning for koronaviruset i hjemmene våre.

Det er hjemmeskole, hjemmestudering og hjemmekontor og hjemmetrening.

Sola skinner, og det kribler i kroppene til de treningsglade. Vi får tilsendt treningsprogram, trener sammen foran skjermen og deler bilder og erfaringer fra alternative økter.

En ting er jo selve treningen. Det er ferskvare. Den fysiske formen må holdes ved like. Vi kan løpe på øde stier i skogen og trene styrke på stuegulvet. Men det er kanskje nå vi for alvor merker at trening er så mye. Mye mer:

Fellesskapet; den sosiale møteplassen med gode venner. Det er ikke det samme å være sammen på facetime. Lagfølelsen og tilhørigheten ved å møte opp på samme sted til samme tid hver uke, sitte sammen i garderoben, gi hverandre en high-five etter en god gjennomføring. Nå er det noe som mangler selv om vi gir hverandre en «tommelopp» når egentreningen er ferdig og dokumentert på facebook. Godfølelsen etter gjennomført økt, tilbakemeldingene fra trenere og lagkamerater, tilfredsstillelsen av å prestere og mestre og gleden over å drive idrett sammen.

Den travle ungdomstiden har plutselig stanset opp, og det er tid til refleksjon der dere sitter innelukket med hver deres familie og har hjemmeskole og hjemmetrening. Hva betyr idretten for deg?

Jeg håper at en pause fra aktive hverdager trigger en enda større ønske etter å komme tilbake idrettsarenaen. Jeg merker i alle fall selv hvor takknemlig jeg er over å høre til i en treningsgruppe som forventer at jeg er kommer på trening og som forventer at jeg yter mitt beste. Det motiverer meg og driver meg til aktive og sosiale hverdager.

Men hva er vår hensikt med dette innlegget?

Jo, nå skal du høre. I tillegg til at vi er inne i uvirkelige og rare koronatider, så er også store deler av landet inne i omorganiseringsprosess og det er mye som rører seg. Fylker og kommuner slår seg sammen og det har også idrettskretsene gjort. Østfold, Akershus og Buskerud idrettskrets er nå Viken idrettskrets. Viken idrettskrets jobber for å skape gode rammevilkår for sine 1500 idrettslag og deres medlemmer. Vi har kurs i styrearbeid, aktivitetsledelse, kosthold, idrettsskader, paraidrett og andre relevante temaer. I tillegg har vi arrangementer og samlinger for å øke kompetanse og kvalitet i Vikenidretten. Vi har også slått sammen ungdomsutvalgene til Viken Ungdomsutvalg. Vi vil satse på ungdom!

Mange ungdom har tatt aktivitetslederkurs for ungdom og er trenerressurs i skole eller i eget lag. Noen har tatt lederkurs for ungdom. Det er etablert et ungdomsutvalg med dyktige ressurspersoner som bygger nettverk og som skal være den formelle stemmen for ungdom inn til styret i Viken Idrettskrets. Det kryr av flotte rollemodeller ute i idrettslagene som baner vei for hverandre og den kommende ungdomsgenerasjonen.

Er du ung og ønsker å engasjere deg mer, meld deg inn i vår nettverksgruppe: Idrettens ungdomsnettverk i Viken

Vi håper dere melder dere på kurs og samlinger til høsten: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/kurs/

Vi vil gjerne at dere deler de gode historiene så vi kan inspirere hverandre

For mange er konkurransen fortsatt en viktig drivkraft, men undersøkelser viser at ungdom oppgir at motivasjonen til å trene er fordi det er gøy og fordi det er sosialt. Hvordan kan klubber og idrettslag tilrettelegge for idrettsglede for ungdom? På ungdommens premisser?

Engasjer dere! Bli med på facebookgruppen. Del med oss.

Varm hilsen og god påske fra
Viken idrettskrets' ungdomsutvalg