elaring-1_.jpg

Til daglig ledere i idrettslag!

Det er vanskelige tider. Kanskje er dette anledningen for du eller en annen ansatt i idrettslaget skal skaffe deg faglig påfyll. Emnet Idrettens organisasjoner og organisering er på 10 studiepoeng, og er spesielt relevant for ansatte i norsk idrett.

Kurset vil kunne inngå i en bachelorgrad ved landets høgskoler og universiteter. Kurset gir en god organisasjonsforståelse, og innebærer at ansatte får ny innsikt, eller oppfrisking av gammel kunnskap. Tilbakemeldingene har vært svært gode fra ansatte og tillitsvalgte i idretten. Det oppleves som relevant for både nykommere og erfarne ansatte og tillitsvalgte. Kurset er modulbasert der studentene får tematisk innsikt i disse områdene: Den norske idrettsmodellen, organisering av idretten, idrettspolitikk, idrettens finansiering, internasjonal idrett og den olympiske bevegelse, og interessenter og makt. Emnet har arbeidskrav og eksamen som andre kurs i universitets- og høyskolesystemet.

Les om emnet på hjemmesiden til Norges idrettshøgskole: https://www.nih.no/studere-pa-nih/e-laring/organisasjon-og-ledelse-med-studiepoeng/

Sparebankstiftelsen DNB og Norges idrettshøgskole har gått sammen om å tilby ansatte fra idrettslag i vår idrettskrets stipend på 7000 kroner slik at hele kursavgiften dekkes. Du skal fylle ut Netigatelinken nede på siden. Noe å merke seg før du eventuelt søker:

• Du må ha fullført videregående skole eller tilsvarende for å bli tatt opp student.
• Kurset er fullfinansiert, men du må selv betale semesteravgift på 700 kroner. Denne må fornyes i høstsemesteret hvis du ikke blir ferdig i vårsemesteret som varer frem til juli.
• Du må fullføre emnet innen 31. desember 2020. I motsatt fall blir du fakturert hele beløpet (det er snakk om ti studiepoeng, mens en fulltids student tar 60 studiepoeng i løpet av et studieår)
• Emneansvarlig vil også fungere som en veileder. Dere legger sammen et løp for progresjon. Han følger deg opp gjennom kurset.
• I påmeldingslinken fra NIF må dere krysse av for at deres søknad er akseptert og anbefalt av nærmeste leder.

Nettundervisning finnes også som et gratis tilbud. Du kan leser mer om gratistilbudet her hvis det passer best for deg. Les mer og registrer deg her: https://www.nih.no/studere-pa-nih/e-laring/organisasjon-og-ledelse-med-kursbevis/

Registrering på linken under er kun for deg som ønsker å benytte denne anledning til å søke opptak som student ved Norges idrettshøgskole for å ta kurset med studiepoeng: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=877453X223196979X97049


Frist for å søke: 27.april 2020

De utvalgte vil tilbys plass en drøy uke etter påmeldingsfristen. Alle søkere vil få tilbakemelding.