Stavhopper_Årsrapporten_2017.jpg

Styret i Viken idrettskrets trenger dine innspill

På det ordinære idrettskretstinget 9.mai skal den første valgkomitéen til Viken idrettskrets velges. Vi trenger ditt innspill.

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste organisasjonsledd. De som velges har en meget viktig oppgave. Viken idrettskrets ser etter personer som har kjennskap til idrettskretsens rolle i norsk idrett. I tillegg ønsker vi personer med bredt nettverk og som har lyst til å gjøre en jobb for idretten i vårt nye fylke.  

Valgkomitéen til Viken idrettskrets skal bestå av en leder, to medlemmer og et varamedlem. Sammensetningen av skal være slik at det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. 

Kontaktperson: Styreleder Roar Bogerud