Viken paa Stortinget.jpg

Stortingsbesøk 6. mars

Viken idrettskrets og Drammensidretten, representert ved idrettsrådet, Drammens Ballklubb og Konnerud IL, var fredag invitert til Stortinget av Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiets programkomite.

Med oss var også Mads Hilden som leder Drammen kommunes hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, samt AUF-leder i Buskerud, Rutkay Sabri. Bakgrunnen for besøket var de seinere års erfaringer med samarbeid på tvers av skolen og idretten som nå foregår under fanen Aktive Lokalsamfunn. Det overordnede målet med denne samhandlingen har vært å skape en trygg og aktiv oppvekst for barn og unge. Arbeidet som innledningsvis ble finansiert via prosjekt- og stiftelsesmidler, har vist seg så verdifullt at Drammen kommune har bevilget 2,5 millioner kroner i året for å sikre fremtidig bærekraft.

Den utløsende faktoren i Drammen var byrådets vedtak om å innføre 60 minutters daglig fysisk aktivitet for alle elever i grunnskolen høsten 2014. Byens idrettslag meldte sin interesse for å bistå i satsningen i sine respektive skolekretser. I dag er det 6 idrettslag som ukentlig bidrar med sin aktivitetskompetanse inn i skoler og barnehager i byen. Vel vitende om at Arbeiderpartiet var sentrale i et tilsvarende vedtak i Stortinget seint i 2017, synes vi det er spennende å få komme inn og gi innspill til hvordan våre erfaringer best kan nyttiggjøres også nasjonalt.