dommer612.jpg

Store endringer i idrettshverdagen

Det er mange regler idretten må forholde seg til når idrettslag setter i gang med aktivitet. Dette stiller store krav til frivilligheten. Trenerjobben er viktigere enn noen gang.

Norges idrettsforbund (NIF) jobber sammen med resten av organisasjonen for en gradvis gjenåpning av norsk idrett, i takt med åpningen av samfunnet for øvrig. Generelt for idretten kan det kort sagt sies at trening i «landidretter» gjenopptas, men med betydelige begrensninger. For kontaktidretter og lagidretter betyr dette at alternative øvelser og treningsformer blir å foretrekke. 

Som følge av forskriften fra Helsedirektoratet 1. april vil idrettslag kunne tilrettelegge for aktivitet, forutsatt at dette gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes, og at de generelle anbefalingene for forebygging av smitte kan overholdes. Dette betyr at hovedstyret i idrettslag må skaffe oversikt over hvilke aktiviteter som det tilrettelegges for, og hvordan aktiviteten skal kunne utøves innenfor det som er lovlig og forsvarlig. Også trenerjobben er viktigere enn noen gang.

Norges Fotballforbund har gått i bresjen for tydelige retningslinjer for klubbene sine. Utenom generelle regler som at man bør være maks fem (og én av dem bør være en trener eller voksen), at det skal være minst to meters avstand til enhver tid og at felles garderober ikke skal brukes, presiserer de at man ikke skal ta på ballen med hendene og unngå heading.
De ber om at kjegler og annet utstyr kun håndteres av en og samme person, og oppfordrer til vasking av både ball og hender før og etter aktiviteten. De har laget mage tips om horda trenere kan forberede og gjennomføre treninger på NFF sine sider og SoMe-kanaler.

Norges Basketballforbund nevner mange av de samme reglene som brukes i fotballen på sine hjemmesider, og understreker at man ikke skal dele ballen. De ber om maks fem personer (inkludert én voksen), at man skal være én person per kurv, og at det heller ikke skal være mer enn fem personer i en hall til enhver tid.

Videre anbefaler de at trenerne skal prioritere såkalt 1v0-spill og fokusere på basis basketballferdigheter som skudd, ballbehandling, fotarbeid og pasninger mot en vegg eller lignende flate. 

For Norges Håndballforbund er reglene mer utfordrende, ettersom pasninger og kast/mottak involverer flere personer.
På forbundets hjemmesider oppfordrer generalsekretær Erik Langerud den enkelte klubb og lag til å finne på alternative treninger som er i tråd med reglene, og viser til forskjellige øvelser publisert på forbundets Facebook-sider.

Norges Volleyballforbund har åpnet for faste treningsgrupper på opptil fire utøvere og en trener per bane. Spillegruppen skal bestå av de samme fire utøverne i hele perioden. Treneren skal også være samme person. Hvert lag skal bestå av 2 spillere med faste partnere. Man rullerer ikke partner.

Ishockeyforbundet opplyser at de ikke har laget egne koronavettregler fordi anleggene er stengt, og at de dermed ikke har idrettsspesifikk aktivitet nå. Om det legges is i hallene igjen, vil de derimot utarbeide egne retningslinjer.
– Helt siden ishockeysesongen ble avlyst, har vi hatt stort fokus på å bruke våre kanaler til å inspirere til fysisk aktivitet og hjemmetrening. Både med #NIHFchallenge i sosiale medier og på hjemmesidene våre hockey.no. Der deler vi stadig nye øvelser, videoer, varierende treningsøkter og forslag til ukeprogram tilpasset alle aldre, opplyser kommunikasjonssjef Karoline Jøstne.

Kontaktidretter som bryting har oppfordring om kun alternative treningsmetoder. Norges kampsportforbund anbefaler klubber å legge til rette for kata/mønster-trening både individuelt og i mindre grupper. 

For fullstendig oversikt over retningslinjene for DIN idrett klikk her.