612_fotonif.jpg

Stiftelsen Dam lyser ut midler til koronarelaterte tiltak

Stiftelsen Dam gir støtte til tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam prioriterer å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid.

NIF oppretter søkere begrenset til 12 stk. totalt for hele organisasjonen. De 12 første henvendelsene som er innenfor kriteriene vil bli opprettet som søkere og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. NIF sender inn søknader som er gjennomførbare, godt formulerte og i henhold til Stiftelsen Dam sin søknadsmal.

Det er ingen søknadsfrist, og programmet er åpnet fra 25. juni 2020. Tiltakene må starte opp innen utgangen av 2020 og avsluttes innen utgangen av 2021.

Les hele utlysningen her:
https://www.dam.no/stimuleringsprogram/

Særforbund og idrettskretser kan søke på egne tiltak. Disse tiltakene kan innebære involvering og gjennomføring i underliggende ledd.

Særforbund og idrettskretser kan i tillegg sende utlysningsteksten til underliggende ledd, altså idrettslag, særkretser og idrettsråd. Disse kan søke om lokale tiltak. Underliggende ledd må kontakte sitt særforbund eller idrettskrets og opplyse om at de vil søke. Særforbundet eller idrettskretsen bør vurdere om prosjektet er gjennomførbart. Deretter kan søker ta kontakt med NIF ved Line Hurrød, line.hurrod@idrettsforbundet.no for å bli opprettet som søker. Flere personer kan få redigeringstilgang til søknadsskjemaet i søknadsportalen.