Vikenstyret2020.jpg

Stadfestet som Viken idrettskrets offisielle styre!

Under kretstinget forrige helg ble styret i Viken idrettskrets valgt frem til 2022. Langtidsplanen og idrettsråds finansiering fikk mye plass under tingforhandlingene.

Her er Viken idrettskrets styre!

Fakta: Viken idrettskrets avholdt sitt første ordinære idrettskretsting forrige helg. Med 1500 idrettslag, 51 idrettsråd, 55 ulike særidretter og over 400 000 mennesker i full aktivitet er Viken den største idrettskretsen i Norge. 23% av medlemmene i norsk idrett er fra Viken. 

Tinget ble avholdt på Sundvolden Hotel med godt oppmøte og under gode smittevernsrutiner. Forhandlingene ble også avholdt digitalt via Microsoft Teams for delegatene som ikke kunne være fysisk tilstede og i tillegg sendt direkte på sosiale medier. 

Se hele tinget i opptak her

Finansiering av idrettsråd

Styret til Viken idrettskrets har fått tillit til å jobbe med innsatsområdene i Langtidsplanen; Bedre idrettslag, Flere og bedre idrettsanlegg, Livslang idrett, Bedre toppidrett og Bærekrafting idrett. For å få til dette må Viken idrettskrets samarbeide godt med det organisasjonsleddet som er nærmest idrettslagene og som taler deres behov til enhver tid. På tinget var en av de mest opphetede sakene finansiering av idrettsrådene.

roarbogerud tinget 2020.jpg

- Vi ønsker å fremme et forslag som idrettsråd, i samarbeid med flere særidretter kan enes om. For at idrettsrådene skal legitimeres som et organisasjonsledd i NIF må de stå på kartet og være godt rustet som idrettspolitiske talsorgan for idrettslagene våre. Finansiering av idrettsråd har blitt fremmet på Idrettstinget i NIF to ganger uten at det har skjedd noe. Nå er det på tide at idrettsrådene får den støtten de trenger for å gjøre en god jobb, sier styreleder i Viken idrettskrets Roar Bogerud.

Langtidsplan med fokus på aktiv identitet

Fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim benyttet anledningen ved åpningen av kretstinget til å takke idrettskretsen for alle innspillene til den regionale planstrategien, hvor idretten har fått en helt sentral plass i Vikens samfunnsutviklerrolle.

Styreleder Roar Bogerud ser frem til en tingperiode med entusiasme:
- Langtidsplanen som ble vedtatt her på tinget er et spennende arbeidsdokument. Fylkeskommunen, som er en av våre viktigste samarbeidspartnere, utfordrer oss på integrering som verktøy for økt folkehelse og økonomi som barriere. Dette er to av våre grunnleggende prioriteringer og jeg kan love at vi jobber og skal jobbe hver eneste dag med dette. 

Les også Første kretsting i Viken idrettskrets