sommerutlysning gjensidige.jpg

Sommerutlysning fra Gjensidigestiftelsen

Formålet med denne tildelingen er å bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser i sommer. Målgruppen er barn og ungdom opp til 20 år.

I denne tildelingen vil Gjensidigestiftelsen prioritere tiltak som er gratis, åpne (uten krav om medlemskap) og inkluderende for alle, tiltak som er rettet mot sårbare barn og unge og/eller et samarbeid mellom flere organisasjoner.

Det kan søkes om støtte til:

  • Aktiviteter som gir gode sommeropplevelser
  • Tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter
  • Digitale, inkluderende møteplasser

Det er mulig å sende inn søknad til Gjensidigestiftelsen i tidsrommet 11. mai til 1. juni kl. 16.

Les mer om utlysningen og søk her!

For informasjon om ordinære tilskuddsordninger klikk her.