Anthonstiftelsen.jpg

Søk på støtte til enkeltpersoner!

Anthonstiftelsen ønsker gjennom sine ulike økonomiske bidrag å sikre at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta på inkluderende fritidsaktiviteter. Søk på opptil 5000 kroner

I den spesielle situasjonen Norge og resten av verden står i, innebærer det også økte økonomiske utfordringer for mange familier.

Anthonstiftelsen har derfor satt av midler som kan dekke medlemskontigenter, lisenser, deltakeravgifter, innkjøp av nødvendig utstyr etc. for å sikre at den enkelte skal få anledning til å delta i fritidsaktivitet uten at det skal være økonomiske hindringer som skal stå i veien for dette. Støtte kan gis til  et bredt spekter av ulike fritidsaktiviteter.

Støtten er øremerket enkeltpersoner og kan gi støtte til blant annet: 

  • Medlemskontigenter
  • Deltakeravgift-kursavgift
  • Kjøp av nødvendig utstyr
  • Transportutgifter for deltakelse på arrangement knyttet til din fritidsaktivitet (i Norge)

Søknad kan sendes inn av den enkelte ungdom, samt av foreldre eller leder/ressursperson fra den aktuelle fritidsaktiviteten på vegne av søkeren.

Søknaden kan være på inntil 5 000 kroner. 

Del gjerne videre med miljøer eller enkeltpersoner du tror dette kan være interessant for!

Trykk her for mer informasjon om Anthonstiftelsen eller om du vil søke!

Søknadsfristen er 1. desember