Skattekista Flesberg_lite.jpg

Skattekista i Flesberg kommune er årets idrettsanlegg 2020

Idrettsforbundet, Kulturdepartementet og Bad, park og idrett har kåret «Årets idrettsanlegg 2020». Det ble Skattekista i Flesberg kommune. Viken hadde to anlegg blant de nominerte i finalerunden. Bakkedalen Idrettspark på Kløfta var også blant de fem beste anleggene i år.

Den 29. juni ble prisen for årets beste idrettsanlegg delt ut. Denne gangen var det gjennom en digital overrekkelse som gjennomførtes av Kulturminister Abid Raja. I år hadde Vikenidretten to av de fem beste idrettsanleggene. Bakkedalen Idrettspark på Kløfta var det ene anlegget, men det ble Skattekista i Flesberg kommune som stakk av med den gjeveste plasseringen: Årets idrettsanlegg 2020.  

Via Bad, Park og Idretts Facebook-side kunne Kulturminister Abid Raja formidle juryens motivering for hvorfor Skattekista ble valgt til årets idrettsanlegg 2020. 

– Årets idrettsanlegg tildeles et anlegg som har hatt en god helhetlig plan fra begynnelsen. Kommunen har lagt til rette at befolkningen kunnet stilt opp allerede i planleggingen. Dette gir en unik tilhørighet. Anlegget har også en knytepunktsfunksjon og samler mange sosiale funksjoner både utendørs og innendørs, gjennom flere typer aktiviteter og idretter. Folkehelsen er godt ivaretatt, både for organisert og uorganisert aktivitet. Uteområdene fungerer som nærmiljøanlegg. 

Visjon å skape gode møtesteder for læring, bevegelse og aktivitet 
– Ambisjonen var å skape gode møtesteder for læring, bevegelse og aktivitet. Og det mener vi at vi har klart! I utviklingen av konseptet har vi hatt med oss både idretten og ildsjeler. Sammen har vi hatt en bevisst holdning til at vi skulle få til godt samspill mellom ulike brukergrupper. Vi mener vi allerede ser resultatet av det nå, forteller rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune. 

Styreleder i Svene IL, Morten Hepsø fortsetter: 
– At vi fått flere timer vi kan organisere idrettsaktivitet har betydd svært mye for oss. Nå trenger ikke turngruppa og være spredd ut på flere gymsaler, men vi kan ha alle apparater og utstyr ett sted. Vi kan også si ja til alle som vil begynne med turn. Tidligere var vi nødt til å si nei til utøvere. Det trenger vi ikke nå. Vi har plass! 

Hva er et nærmiljøanlegg? 
Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

– Mange tror at anlegg for den organiserte idretten er de eneste anleggene idrettslag er interessert av å bygge. Men vår undersøkelse viser at idrettslag i Viken i snitt har søkt og bygget nærmiljøanlegg for omtrent 100 millioner de siste fem årene. Det har resultert i 161 nye anlegg for egenorganisert idrett, sier Pål Thomassenleder for anleggsutvalget i Viken idrettskrets. 

En sosial og aktivitetsinnbydende park 
Prisen for årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. 

– Vi ser at Skattekista har blitt et møtested for både barn og ungdom, ja faktisk alle aldersgrupper, sier Morten Hepsø. Vi ser også at vi kan skape annen type aktivitet enn det vi klart tidligere. Kanskje kan vi starte opp med nye typer ungdomsaktiviteter hvis vi finner frivillige til å drifte aktiviteten. Det som imidlertid er klart, er at svømmehallen aktiviserer mange i alle aldre.  

Å sette en idrettspark inn i en samfunnskontekst er enklere når anleggene er samlede. Når de som benytter seg av anleggene ser hverandre. Da blir de også mer bevisst på hverandres eksistens. Og også andre lokaler blir brukt. Morten Hepsø forteller om hvordan en nå kan avslutte en skikonkurranse i svømmeanlegget eler ta seg en tur på biblioteket.  

– Det er litt for tidlig å konkludere, men jeg tror vi vil få en oppgang i antall medlemmer også. Folk har samlet seg rundt anlegget. Og det er jo bra også for idrettslaget. Så selv om det fortsatt er litt for tidlig å se resultat av anlegget, korona har rammet oss også, så har vi tro på at det vil komme flere til idrettslaget.  

Viken idrettskrets ønsker at flere bygger nærmiljøanlegg  
– Viken idrettskrets driver nå med å utvikle langtidsplan med tilhørende planer for å vise hvordan vi mener at Viken-samfunnet kan få mer idrettsglede. En av strategiene er å påvirke idrettslag og kommuner til å bygge også nærmiljøanlegg hver gang de bygger et ordinært idrettsanlegg når det finnes muligheter for det. Det vil da i prinsippet bli et gratis ekstra anlegg. En annen strategi er å samarbeide tettere mellom idretten og kommune om skoleutbygginger hvor aktivitetsarealer i form av nærmiljøanlegg vil fokuseres. I slike prosjekter må brukerdeltagelse prioriteres. Vi mener også at nærmiljøanlegget skal representere en annen type aktivitet enn det ordinære anlegget. Da blir det mer idrettsglede til flere, avslutter Pål Thomassen. 

Les hele rapporten om Idrettsanlegget som en aktiv møteplass.

Tidligere vinnere: 
2019 Bugården Ishall  
2018 Gamlingen utendørs svømmeanlegg 
2017 Oslo Skatehall 
2016 Lislebyhallen