Hilde Stokke.jpg

Sammen om mer og bedre fysisk aktivitet i skolehverdagen

Viken idrettskrets vil være med på å verne om vedtaket om en time fysisk aktivitet, og idretten vil bidra til å finne løsninger for hvordan dette kan gjennomføres. Det er nok dokumentasjon på at mange barn og unge sitter for mye i ro. I grunnskolen bør det legges til rette for at alle opplever variert aktivitet- og bevegelsesglede sammen med andre.

Av: Hilde Stokke
Leder av folkehelseutvalget i Viken idrettskrets

Stortingsvedtaket om en time fysisk aktivitet fra 2017 har sine motstandere.  I media omtales tiltaket som Trimtimen. Det er en misforståelse som virker latterliggjørende av hele saken. Barn trimmer ikke! Mange skoler og lærere er redd for sin metodefrihet, og at de skal bli pålagt hva og hvordan dette skal gjennomføres.

Kan vi ikke snakke sammen og vise hvordan mange har løst dette? Viken idrettskrets kjenner mange skoler og lokalmiljøer som gjennomfører dette på en utmerket måte og mange har et nært samarbeid med det lokale idrettslaget, jfr. Aktive lokalsamfunn.

Jeg var engasjert i Aktiv Oppvekst, Nordlandsprosjektet som prosjektleder i perioden 2001-2004. Der prøvde 10 ungdomsskoler i Nordland ut sin modell for 1 time fysisk aktivitet hver dag.  De 10 skolene hadde sine lokale løsninger.  

Tiltaksområder var:

- Anleggsutvikling; skolegårder som inspirerte til aktivitet

- Mer tid til fysisk aktivitet i skolehverdagen

- Bedre kompetanse blant lærere og elever til hvorfor og hvordan bedre fysisk aktivitet.

Suksessfaktorene var at:

Skolene var kreative og villige til å sette i gang tiltak og samarbeid med andre, utenfor skolen. Administrasjonen var pådrivere, men hele skolen og skolemiljøet så på mer og bedre fysisk aktivitet som nødvendig. Foreldrene var også informert og delaktig og så på tiltakene som nødvendig for barnas helse og bedre læring. Ungdommen på skolen ble involverte i planarbeid og gjennomføring av tiltak.

I den perioden og tiden etterpå holdt jeg flere foredrag ved mange skoler, for frivilligheten, spesielt idretten, for politikere og andre. Tittelen var blant annet: Sammen om mer og bedre fysisk aktivitet i skolehverdagen. I mine foredrag for 15 år siden pekte jeg på disse utfordringene:

 • «Ting tar tid». Tiltakene handler ofte om holdningsendringer
 • Mange av tiltakene trenger samarbeidspartnere utenfor skolen
 • Aktiv Oppvekst er et av mange prosjekt på skolen – skolen glemmer ofte helheten
 • Inngrodde mønster for eksempel skolebussen styrer skoledagen.
 • Mangel på kommunikasjon for eksempel mellom:
  • Skole – idrettslag – kommune
  • Voksne – ungdom
 • Ungdom er forskjellig. Hvordan legge til rette tiltak til de mest passive ungdommene?
 • Vi er engasjert. Hvordan få andre engasjert?

Vi blir triste og frustrert når vi ser de samme utfordringene 15 år etterpå, men vi gir ikke opp! Idrettsforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, fagfolk som leger og fysioterapeuter m.fl. har jobbet for at skolen skal legge til rette for en mer aktiv skolehverdag. Det gir lavere risiko for en rekke livsstilsykdommer. Forskningsresultater viser at fysisk aktivitet i skolehverdagen har positiv innvirkning. Ikke bare på barn og unges motoriske utvikling, men også på innsatsen i skolefag. Fysisk aktivitet gir større trivsel og mindre mobbing.

Viken idrettskrets kommer til å ha mer og bedre fysisk aktivitet- og bevegelsesglede i skolen som sitt fokusområde i tiden framover. Vi søker samarbeid med andre aktører som forstår at dette er helt avgjørende for at vi skal kunne bygge et sunt og fysisk aktivt Norge for fremtiden!