Roar Bogerud_nettsiden 612x345.jpg

Roars hjørne

Kjære idrettslag, idrettsråd og særidretter i Viken. Det er en vanskelig tid vi er inne i. Det å lese idrettsrelaterte nyheter dreier seg ikke lenger om resultater fra konkurranser og reportasjer og aktiviteten der ute i Vikens 1480 idrettslag.

I dag mandag 30.03 kunne vi lese artikler som stort sett omhandlet en ting, det var de store tap som idrettsklubbene våre får grunnet inntekter fra manglende aktivitet og arrangement. Det smerter våre idrettshjerter å lese overskrifter som sier at «stengt betyr stengt», «frivillige organisasjoner patruljerer på skift», «foreldrekjeft har hjulpet, banene tømmes for folk». 
Det er ikke sånn det skulle være, men vi må bare forholde oss til det og sørge for å delta i våre dagers store dugnad og respektere de råd som gis av myndigheter. 

Hold ut folkens, etter alt dette, tror og håper vi at frivilligheten generelt og idrettens spesielt vil få en ny vår. Folk vil strømme til klubbene og ut på anleggene som kuer på vårslipp. Men da det er viktig at kommunale, fylkeskommunale og statlige myndighetene støtter opp om frivilligheten og gir oss gode rammevilkår og aller helst pr i dag, støtter klubber som trenger det med likvide midler. Hvis vi ikke får dekket våre tap, så vil det være stor sannsynlighet for at mange klubber etter krisen vil måtte sette opp treningsavgifter og kontingenter. Det vil i neste omgang først og fremst utestenge de barn fra familier med minst ressurser, det vil vi ikke.    

Rapporter idrettslaget/organisasjonens økonomiske tap 
 
Berit Kjøll har flere ganger blitt sitert på at omsetningen i idrettene er kr 17 milliarder hvert år/kr 1.4 milliarder pr mnd, det tallet gir en indikasjon på det tapet norsk idrett totalt står ovenfor. Gjennom helga har det foregått en samlet politisk påvirkning fra forbund, særforbund og idrettskretser. Vi i Viken bistod med en enkel kartlegging, vi fikk inn godt over 500 svar i løpet av en dag, imponerende, og hver fjerde klubb i Viken sier de vil få likviditetsutfordringer i løpet av en til to måneder. Vi ber politikerne lytte til de signalene og å inkludere idretten i kommende krisepakker. 

Idrettspresident Berit Kjøll ber om straksavklaring fra helsedirektøren. 

Som en arbeider engang sa til Henry Ford da han satte opp lønna til arbeiderne; «Du lønner meg dobbelt, jeg jobber dobbelt». Sånn er det med idretten også, så kjære politikere, gi oss gode rammer, så jobber vi gjerne dobbelt så mye frivillig når dette er over. 

Avslutningsvis, det er viktig at vi i krets, særkrets, idrettsråd og klubb snakker sammen og snakker samme språk nå, så ta kontakt og gi beskjed hvis det er noe dere trenger fra oss i Viken idrettskrets.
Vi er der for dere!