Sportsskolen Kalnes 2020_lite.jpg

Påmelding åpen for Sportsskolen på Kalnes

Sportsskolen er en idrettsleir for barn og unge mellom 8-20 år med ulike funksjonsnedsettelser.

Sted: Kalnes, Sarpsborg
Dato: 10. august, kl. 10.00 til 13. august, kl. 13.30

Påmelding HER.

Viken idrettskrets arrangerer for 8. gang Sportsskolen i samarbeid med idrettsfag ved Kalnes videregående skole, Nav hjelpemiddelsentral og Norges idrettsforbund. En sportskskole/sommerskole på lik linje med håndball- og fotballskoler.

Det engasjeres dyktige instruktører fra både lokale idrettslag og særforbund/kretser. 

Å føle tilhørighet og inkludering er viktig for alle og enhver, og kanskje spesielt viktig for de barn og unge med ekstra utfordringer i hverdagen. Sportsskolen skal være en arena hvor barn og unge kan få prøve de idretter som finnes i sitt område, på en trygg og tilpasset måte. Idrettene tilpasses den enkelte slik at opplevelsen med idrett kan være positivitet og mestringsfylt. Deltakerne vil bli fulgt opp og veiledet inn i den aktiviteten de eventuelt ønsker å fortsette med.