klubbe aarsmote.jpg

Flere kan avholde årsmøte med fysisk oppmøte

Idrettslaget plikter å avholde årsmøtet senest 31.12.2020. Men momskompensasjonsordningen gjør at idrettslag må behandle regnskapet for 2019 innen 15. august (frist for søknad).

Flere muligheter
 
Årsmøtet kan avholdes på tre ulike måter; skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte, forutsatt at dette gjennomføres i samsvar med offentlige helsemyndigheters vedtak og anbefalinger.

Mindre og mellomstore idrettslag, som kan avholde fysisk årsmøte på forsvarlig måte innenfor retningslinjene, oppfordres til å gjøre det. Alle arrangement skal ha en ansvarlig arrangør. Det må sikres at deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 50 personer som deltar i en gruppe.

Samtidig har situasjonen skapt en mulighet til å bli gode på digitale løsninger

Store idrettslag har over 50 mennesker tilstede og må avholde årsmøte digitalt eller skriftlig. NIF har utarbeidet en veileder på hvordan man kan avholde et digitalt årsmøte. Under ser du opptak av kurset som ble avholdt i forrige uke om hvordan et årsmøte kan gjennomføres i Teams.

Dette er en unik mulighet til å opparbeide seg kompetanse på digitale, fremtidsrettede løsninger. Idrettslag rapporterer at det ikke var så vanskelig å gjennomføre som de først tenkte det skulle bli.

Link til hvordan man avholder digitale årsmøter ligger her.