Langrenn red.jpg

Økonomisk koronakonsekvens i Vikenidretten – 125 millioner

En fjerdedel av idrettslagene i Viken har rapportert sine tap på grunn av avlyste arrangementer og nedgang i aktivitet. Det er idrettslagene i Viken som har rapportert størst tap. Hver tredje krone som er tapt er tapt i Vikenidretten.

Den 12. mars ble det nedlagt forbud for alle idrettsarrangementer. Forbudet gjelder frem til den 13. april. Idrettsforbundet bad regjeringen om strakstiltak for å hjelpe idrettslag i en vanskelig økonomisk situasjon. Svaret fra regjeringen kom den 18. mars. Idretten og frivilligheten skal få dele på 600 millioner, etter søknader til Lotteritilsynet.

Første rapport ferdig - mange idrettslag har ikke rapportert enda

Nå er første rapport fra Idrettsforbundet ferdig, og den viser at idrettslagene i Viken som har rapportert,har tap svimlende 125 millioner. Det er 371 idrettslag som har besvart Idrettsforbundets relativt omfattende rapportering.

– Vi har i en egen undersøkelse vist at hvert fjerde idrettslag i Viken kan få likviditetsproblemer om kort tid. Det tilsier at vi nok vil få noen flere svar de neste dagene, sier Roar Bogerud.

Viken idrettskrets har i en egen undersøkelse fått over 500 svar og i den sier 167 idrettslag at de enten har eller vil få likviditetsproblemer de neste to månedene.

– Dette viser dels at idretten har mye aktivitet, og at den ikke er en ubetydelig del av norsk økonomi. Bare i Drammen kommune har en registrert tap på over 23 millioner.

Over 100 idrettslag har permittert

Den tidligere undersøkelsen viser også at over 150 idrettslag i Viken har permittert en eller flere ansatte. Det er hvert femte idrettslag i undersøkelsen.

– Vi antar at det dreier seg om flere hundre ansatte, bekrefter Roar Bogerud.

Idrettskretsen følger opp idrettslagene som ikke rapportert

Det er over tusen idrettslag i Viken som ikke rapportert. Idrettskretsen vil nå bruke de neste dagene på å gå igjennom rapporten og ta kontakt med de idrettslag som ikke rapportert.

– Det er sannsynligvis de som har størst tap som vært skikkelig på hugget nå. Vi ser av rapporten at det også er noen idrettslag som rapporterer at de har fått lavere kostnader på grunn av situasjonen. Det vil administrasjonen i kretsen gjennomgå for å kvalitetssikre tallene ytterligere, avslutter Roar Bogerud.

Idrettsråd 

Summer av Netto konsekvens 

Drammen 

23 676 044 

Bærum 

12 244 314 

Asker 

11 718 558 

Ullensaker 

9 831 917 

Fredrikstad 

7 908 484 

Lillestrøm 

7 002 950 

Sarpsborg 

5 943 250 

Lørenskog 

5 845 268 

Nordre Follo 

5 181 949 

Ringerike 

4 286 132 

Indre Østfold 

3 292 439 

Eidsvoll 

2 709 144 

Moss 

2 653 800 

Råde 

2 157 100 

Kongsberg 

1 980 500 

Øvre Eiker 

1 810 500 

Ål 

1 756 900 

Nes , Akershus 

1 753 500 

Enebakk 

1 527 100 

Nesodden 

1 464 000 

Rælingen 

1 440 750 

Lier 

1 414 658 

Aurskog-Høland 

1 210 500 

Gol 

1 027 500 

Jevnaker 

922 500 

Halden 

801 085 

Vestby 

547 085 

Frogn 

506 000 

Ås 

420 000 

Rakkestad 

365 000 

Lunner 

319 500 

Marker 

262 801 

Gjerdrum 

195 000 

Modum 

147 000 

Nesbyen 

130 000 

Nittedal 

108 100 

Aremark 

87 300 

Hvaler 

67 600 

Elverum 

11 000 

Nordre Aker 

10 900 

Skiptvet 

5 000 

Sigdal 

3 050 

Nore og Uvdal 

1 500 

Totalsum 

124 747 678