Skolebygg Frekstad.jpg

Nye skoler = nye idrettsanlegg!

Dette viktige teamet var et av områdene som ble belyst under anleggskonferansen i Sarpsborg, hvor 76 personer hadde funnet veien. Med den nordligste deltaker fra Hemsedal så ser konferansen ut til å ha trukket oppmerksomheten til deltakere fra hele fylket.

Først ut denne dagen var fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken Fylkeskommune, Siv H. Jacobsen. Hun kunne fortelle at Viken fylkeskommunen som ny organisasjon har sine utfordringer med store investeringsforpliktelser samt dårligere rammevilkår.  Arbeidet med å ta med seg de beste tingene fra hvert tidligere fylke er avgjørende, og nettopp “Østfoldmodellen” er en av disse tingene som må bringes med i Viken fylkeskommune. Modellen har bakgrunn i skolebruksplan til Østfold fylkeskommune. Fylkeskommunen så muligheter til å utvikle samfunnet ved å inkludere flere behov enn sine egne.  De så til kommunene og inviterte til samarbeid ved planlegging av fylkeskommunale skolebygg. Resultat har blitt at en har lyttet til kommunens og idrettens behov lokalt og inkludert disse i et spleiselag.

Tidenes anleggsløft

Dette kan gi tidenes anleggsløft i Nedre Glomma med nye skolebygg i Sarpsborg og Fredrikstad med tilhørende flersbrukshall i Fredrikstad (8300m2) og flerbrukshall (7300m2) tilrettelagt for friidrett i Sarpsborg Greåker. Alt under en interkommunal satsing (30% mer spillemidler) mellom fylkeskommunen og tidligere nevnte kommuner.

Suksessfaktorene har vært:

  • Fylkeskommunen har tatt posisjon som en regional utviklingsaktør. Man kunne valgt en strategi der man bygget enkle arealer som var gode nok for kroppsøving. Det ville gitt både billigere og enklere prosesser, men fylkeskommunen har tatt samfunnsbyggerrollen på alvor.
  • Samhandling

‒Politisk og administrativt, med idrettskretsen!

‒Mellom forvaltningsnivåene; Kommune/fylkeskommune – Idrettskrets/Idrettsråd

  • Man har lykkes med å få frem merverdiene ved samarbeid – mer ut av hver offentlig krone - «Godt nok fungerer godt nok»

Viken idrettskrets tenker at dette er fremtiden, at det vil være god samfunnsøkonomi og gi god bruk av felleskapets bygg, sier leder av anleggsutvalget i Viken idrettskrets Pål Thomassen i en kommentar.

Helhetlig by- og stedsutvikling

Siv kunne fortelle at Viken fylkeskommune har innsatsområder som går på helhetlig by- og stedsutvikling. Målet er at Viken skal få attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med trygge fysiske og digitale møteplasser.

Et viktig resultatkrav er at ved planlegging av skoleanlegg, kan kommuner inviteres til samarbeid om mulig sambruk og samfinansiering.

Vikens styreleder Roar Bogerud, som var til stede under konferansen, tenker dette er avgjørende for at vi skal ta del i samfunnets mål om å begrense inaktivet og skape aktive lokalsamfunn. Viken idrettskrets er opptatt av at kommunene involverer sine idrettsråd i denne muligheten som også må omfatte de skoleprosjektene som kommuner selv har.

Sammen skaper vi fremtiden, og suksessingrediensen er samarbeid mellom forvaltningsnivåene, avslutter leder for idrettskretsen.

Videre på konferansen fikk vi ta del i nettopp gode samarbeidshistorier (se vår anleggsside) fra Mysen tennisklubb og Sarpsborg idrettsråd.  Viken fylkeskommune bidro til å fortelle om tidligere nevnte anleggsløft og deres rådgiver, Stein Cato Røsnæs, høstet nikkende samstemthet fra forsamlingen om at dette er noe vi må følge opp i tiden fremover.

Anleggskonferanse Sarp 2020.jpg

Status rundt kunstgress/gummigranulat

Under konferansen ble det tid til å få siste status rundt kunstgress/gummigranulat. Viken idrettskrets takker Norges fotballforbund for statusrapporten de avla sammen med fylkeskommunen.  Dag Vidar Hanstad fra Norges Idrettshøgskole tok oss med på spennende tanker om fremtiden, bruken av spillemidler og hva som skal til for at vi bygger de riktige anleggene i fremtiden.

Viken idrettskrets vil takke alle som deltok og for at de fulgte gjeldende protokoll for smittevern under arrangementet. De som er interessert i innleggene, kan lese disse under anleggssiden til Viken idrettskrets.

Vikenidretten har nå samlet over 140 deltakere på sine to konferanser. Det er sendt ut et enkelt evalueringsskjema i etterkant av disse og vi ser frem til å utvikle disse møteplassene i samarbeid med de øvrige organisasjonene.