Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Ny økning for momskompensasjon til idretten

Det blir nok et år med rekordutbetaling til idretten etter at NIF har mottatt tildelingen av momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2019. 5 267 klubber får utbetalt nær 476,6 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2019.

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 622,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2019, en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. Det er likevel et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent.

Her er oversikt over tildelingen fylkesvis og idrettslag sortert i alfabetisk rekkefølge

– Norges idrettsforbund er fornøyd med nok et år med rekordutbetaling av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten. Dette vil være sårt tiltrengte midler til mange slunkne klubbkasser som følge av koronasituasjonen, og særdeles viktige inntekter for å kunne opprettholde aktivitet i en krevende tid. Både søknadssum og utbetalingssum øker fra i fjor, dog er økningen mindre enn i fjor. Svært få klubber og lag har også fått avslag på sine søknader. Det er positivt, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

I fjor fikk dessverre hele 150 klubber avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet redusert til kun 10 klubber.

– Samtidig er det bekymringsfullt at antall klubber som har søkt i år har gått ned med drøyt 5 prosent fra fjor. Dersom dette skyldes at en del klubber ikke har lykkes med å følge opp søknadsprosessen som følge av koronasituasjonen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder, sier Kjøll og legger til:

– Dekningsgraden på 81 prosent er marginalt bedre enn i fjor, selv om vi aldri kan bli helt fornøyd før vi når vårt mål om full rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot alle politiske partier for å få gjennomslag for denne viktige fanesaken for norsk idrett i de respektive partiprogrammene frem mot stortingsvalget neste år. Dette vil være et viktig bidrag for at klubber står best mulig rustet når pandemien er lagt bak oss, sier Kjøll.

Andre organisasjonsledd
For særforbundene er tildelingen i år på 71,4 millioner kroner, på toppen av de 30,1 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 18,1 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,3 millioner kroner.

Penger til jul?
NIF har dessverre ikke mottatt dato for utbetaling av momskompensasjonen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, men vil utbetale så snart midlene er mottatt.

Momskompensasjon 2020 (regnskapsåret 2019)

Norges Idrettsforbund

18 068 227

Aksjeselskaper

8 783 100

Idrettskretser

10 332 201

Særforbund

71 421 312

Bedriftsidrettslag

4 359 031

Bedriftsidrettskretser

4 005 733

Særkretser

25 203 135

Regioner

856 973

Idrettsråd

2 650 502

Klubber

476 559 343

Sum

622 239 557