Kretstinget.jpg

Ny dato for idrettskretstinget

Viken idrettskrets tinget blir avholdt 24. oktober. Det vil bli arrangert et tingseminar fredag 23. oktober. I forbindelse med corona-utbruddet forholder Viken idrettskrets seg til løpende restriksjoner fra Folkehelseinstituttet. Innkalling og mer informasjon kommer.

Til idrettsråd, særkretser, regioner og særforbund med representasjonsrett på tinget for Viken idrettskrets.

Tid
Lørdag 24.oktober 2020 kl 11:00-15:00.

Sted
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, Krokkleiva

Tingseminar

Fredag 22. oktober vil det bli avholdt et tingseminar. Mer informasjon kommer!