roar-bogerud_nettsiden-612x345.jpg

Norge må planlegge for en god oppstart etter korona-stopp

Koronaviruset gir milliardtap for frivilligheten. Mange idrettslag formidler fortellinger om en vanskelig fremtid. Usikkerheten er stor om det er mulig å starte opp som vanlig når den tid kommer. Samtidig jobber hele idretts-Norge for å finne løsninger.

Den siste tiden har aviser vært fulle med fortellinger fra lokalidrettens utfordringer. Mange små og store idrettslag har formidlet usikkerhet om de klarer å starte opp med normal aktivitet igjen. Triton Lillestrøm svømme- og Trialthlonklubb har tidligere fortalt at de ser ut til å tape millionbeløp.

– Jeg er redd at vi blir satt mange år tilbake. Det vil bety at mange i vårt område ikke vil være svømmedyktige, fortalte leder av Triton Lillestrøm svømme- og triathlonklubb, Bodil Bendiksen til Viken idrettskrets tidligere i april.

Mange jobber for å få en god oppstart etter korona

Idrettskretsen har ved flere tilfeller formidlet idrettslagenes situasjon til politikere og allmennheten. Den første krisepakken var dessverre ikke bred nok. I den forbindelse er det også mange andre som formidler forslag til løsninger, og peker på frivillighetens betydning til det norske samfunn.

Undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at frivilligheten taper over seks milliarder på grunn av koronaepidemien. Daniel Arnesen, som er forsker på Institutt for samfunnsforskning, mener at dette vil bety at idrettslag og andre frivillige organisasjoner kan få betydelige problemer med å starte opp igjen.

– De første resultatene fra vår undersøkelse tyder på at det kreves mer for at de frivillige organisasjonene skal komme sterkt tilbake – både på lokalt og nasjonalt nivå, formidler Daniel Arnesen.

Lokalidretten omsetter for over 6 milliarder

Tidligere forskningsrapporter har vist økonomi og rammevilkår til lokal frivillighet.

– Basert på data brukt i en rapport om finansiering av frivilligheten, kan en estimere at lokalidretten i Norge har en omsetning på omtrent 508 millioner hver måned.

– En skal være forsiktig med å trekke skråsikre konklusjoner fra ulike undersøkelser, men vi vet at idretten har stor omsetning. I lys av at Vikenidretten søkte for til sammen 51,5 millioner til Lotteri- og stiftelsestilsynet i den første krisepakken, er tallene fra ikke usannsynlige, mener Roar Bogerud.

Viken idrettskrets opplever at regjeringen har vært lydhørt overfor idrettens behov. Kulturminister Abid Raja har uttalt:

– Jeg sa allerede da krisepakken ble lansert, at jeg var åpen for justeringer om vi fant at kriteriene ikke traff godt nok, og vi ser nå at vi må gjøre slike justeringer. Vi skal vi se på kompensjonsordninger ut over frafall av billettinntekter.

Nå finnes det flere forslag til hvordan idretten kan få en god start når tiden er inne for en forsiktig og kontrollert åpning av idretten.

Midler via Lokale aktivitetsmidler

15 av de største idrettsrådene i Norge har formidlet sitt syn på hvordan staten kan bistå idrettslagene i fremtidige krisepakker. De skriver i brev til kulturministeren at en kan benytte ordningen med Lokala aktivitetsmidler til å fordele resterende og fremtidige midler til idrettslagene

“Krisepakkene må bli mest mulig rettferdig tildelt og at det er enkle, tydelige og transparente ordninger som tildeles og etterprøves lokalt. Vi foreslår at framtidige krisepakker (rest fra første pakke og nye krisepakker) fordeles med hodestøtte pr. medlem pr. kommune eller pr. fylke. Den videre fordeling av midler til idrettslagene, skjer i samarbeid mellom Idrettsråd og Idrettskrets.”

Eller full momskompensasjon som redningsplanke?

En alternativ løsning som Frivillighet Norge har pekt på er at idretten og resten av frivilligheten kan få full momskompensasjon for 2018 og 2019. For Viken-idretten kan en slik ekstra utbetaling bety omtrent 50 - 60 millioner kroner ekstra. Ordningen kan baseres på de allerede innleverte regnskap, så det vil være en enkel og ubyråkratisk løsning hvor idrettslagene ikke trenger å søke.

– Frivilligheten har lenge ment at moms på frivillighet er urettferdig. Og politikerne er på langt enige med oss. Nå kan den enigheten muliggjøre en god start for idretten etter korona-stoppen. Vi vil formidle idrettens syn til politikerne i Vikens tre Storingsbenker, forteller idrettskretsens leder Roar Bogerud.