Foto: Nasjonalforeningen
Foto: Nasjonalforeningen

Norge er fetere enn Sverige!

Oversikt fra Verdens helseorganisasjon viser at Norge har høyere grad av overvekt enn Sverige. Blant 15-åringer er det oftere jenter som har overvekt eller fedme. Samtidig er løsningen enkel – vi må bevege oss mer.

Det er kjent at barn og unge sitter i økende grad stille, og det er økende sosiale ulikheter i helse. Skolen er avgjørende for å nå alle barn. Samtidig går Regjeringen nå imot et stortingsflertall fra 2017 som vedtok én times fysisk aktivitet hver dag for skoleelever. Det blir det diskusjoner av i Stortinget. Idrettsforbundet har sammen med Alliansen for én times fysisk aktivitet sagt klart ifra om at stortingsvedtaket må følges opp.

Den nye normalvekten er overvekt
En rapport fra WHO viser at de såkalte «normalvektige» nå er i mindretall. I Norge er omtrent hver sjette person overvektig. Det er flere enn i Sverige.

Blant ungdom ser det heller ikke bedre ut, ifølge en rapport fra FHI.

Andelen 15-åringer med overvekt eller fedme har økt, og det er jenter som scorer dårligst.

Overvekt hos guttene har blitt redusert, mens andelen fedme blant jenter har økt fra 2 % til 5 % mellom 2005 og 2018.

Aktuelt seminar
Viken idrettskrets har et seminar i forbindelse med og i forkant av kretstinget, og inaktivitet er et av hovedtemaene på seminaret. Spørsmålet som skal diskuteres er hvordan idretten og samfunnet kan skape idretts- og aktivitetsglede sammen.

Seminaret vil ta opp temaer som anlegg, livslang idrett og folkehelse. Styreleder Roar Bogerud vil sammen med generalsekretær i Nasjonalforeningen for Folkehelse, Mina Gerhardsen, ta oss gjennom idrettens rolle som bidragsyter til et mer fysisk aktivt samfunn.

Folkehelseinstituttets rapporterer om helse og bærekraft viser at Norge er i rute på det meste, med unntak av målet om å redusere inaktivitet blant barn og redusere fedme.

Dette får Mina Gerhardsen til å reagere:

– Vi er veldig skuffet over at regjeringen vil legge bort et så godt folkehelsetiltak. Med deres forslag vil det være opp til tilfeldigheter og flaks om ungene våre får et slikt tilbud. Det er en dårlig løsning når vi vet hvor store utfordringer vi har.

Sammen om økt fysisk aktivitet
– Programmet for vårt seminar var bestemt før Regjeringen la frem statsbudsjettet, men vi har truffet godt på tema, mener Hilde Stokke som er leder for Viken idrettskrets folkehelseutvalg.

Det har vist seg at det er mulig å få til én time med fysisk aktivitet hver dag. En rekke skoler er allerede i gang med ulike løsninger. Noen satser på opplæring av lærere som kan følge opp med fysiske øvelser i matte og engelsk, mens andre samarbeider med lokale idrettslag for å få det til. Viken idrettskrets vet at Aktive lokalsamfunn kan være en løsning som flere kan ta i bruk.

– Idretten er en viktig partner og pådriver for å gjøre dette mulig å få til som et tilbud til alle elever, mener Mina Gerhardsen.

Karen Kvalevåg, generalsekretær i Idrettsforbundet legger til:

– Skolen er for mange barn det første møtet med fysisk aktivitet og idrett og kan bidra til et varlig ønske om å delta aktivt i idretten gjennom hele oppveksten.

Seminaret vil bli steamet for de som ikke har anledning til å delta på Sundvolden Hotel.

Lenke til:

Påmelding og program