Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- og ferietilbud i regi av idretten får nå unntak fra krav om minst 1 meters avstand. Foto: Haakon Jørgensen
Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- og ferietilbud i regi av idretten får nå unntak fra krav om minst 1 meters avstand. Foto: Haakon Jørgensen

Oppdatert smittevernveileder for idretten

Smittevernveilederen for idrett har fått flere nyttige endringer og oppdateringer som omfavner toppidrett, sommerleirer, aktivitetsleirer og antall personer.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

For råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene, se koronavettreglene særforbundene har utarbeidet. 

De viktigste endringene i smittevernveilederen: 

Arrangementer for inntil 200 personer

Fra og med 15. juni 2020 åpnes det for arrangementer for inntil 200 personer med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. For mer informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Nærkontakt for toppidrettsutøvere

Toppidrettsutøvere kan ha nærkontakt der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. Dette fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. Kulturdepartementet definerer i samråd med NIF og helsemyndighetene hvilke utøvere som anses som toppidrettsutøvere. 

Unntak fra krav om minst 1 meters avstand i forbindelse med arrangementer for enkelte grupper 
  • Toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

  • Spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller

  • Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- og ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet
Garderober kan holdes åpne 

Les flere anbefalinger fra FHI her.