Klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger. Foto: Eirik Førde
Klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger. Foto: Eirik Førde

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

De enkelte særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. 

Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år.

Smittevern for idrett

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

Arrangementer for inntil 200 personer

Fra og med 15. juni 2020 åpnes det for arrangementer for inntil 200 personer med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. For mer informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Maks 20 i treningsgrupper

  • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

  • For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

  • Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Unntaket gjelder ikke ved arrangementer.

Les flere anbefalinger fra FHI her.