ungdomsløft.jpg

Nå er det på tid å søke støtte – Inkludering i idrettslag

Viken idrettskrets viderefører ordningen Inkludering i idrettslag. Selv om Akershus, Buskerud og Østfold nå er Viken og ett fylke, er det kun idrettslag i tidligere Akershus som kan søke på denne ordningen i 2020.

Søknadsfrist 20. februar 
Søknadsskjema finner du her.

Målet med ordningen er å tilrettelegge for inkludering av barn og unge i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke kulturelle og økonomiske barrierer. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn befolkningen for øvrig.  

Tilskudd skal benyttes til tiltak som rettes mot barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom med lav betalingsevne.  

Alle idrettslag må rapportere for bruken av midlene ved prosjektårets slutt. Det er ikke mulig å overføre midler fra ett år til et annet. Rapporten vil bli sendt videre til Norges idrettsforbund, som igjen rapporterer til Kulturdepartementet. Det er viktig å notere ned antall deltakere som er til stede ved hver trening eller arrangement. I tillegg må det rapporteres på grad av måloppnåelse, og i hvilken grad ovennevnte tiltak fører til at barn og unge i målgruppen blir medlemmer. 

Til sist ønsker vi å poengtere at det er viktig at søkere tar utgangspunkt i idrettslagets egne planer og finner støtte der for å beskrive hvorfor idrettslaget ønsker å drive med inkludering.   

Andre plasser i Viken som har inkludering i idrettslag er: Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg. Der er det idrettsrådet som organiserer søknader og tildelinger.