Adrian Stinessen Haugen (mentee) og Tage Pettersen (mentor) anbefaler flere å søke på mentorprogram for unge ledere. Foto: Lasse Thun/NSI
Adrian Stinessen Haugen (mentee) og Tage Pettersen (mentor) anbefaler flere å søke på mentorprogram for unge ledere. Foto: Lasse Thun/NSI

Mentorprogram bidrar til at unge talenter tar lederverv i norsk idrett

-Mentorprogrammet gir deg en unik opparbeidelse av kompetanse, i tillegg til et sosialt og profesjonelt nettverk du vil ha nytte av resten av livet. Jeg har mentorprogrammet å takke for at jeg nå sitter som president i Norges Studentidrettsforbund, sier Adrian Stinessen Haugen (25).

Adrian Stinessen Haugen var én av 20 unge ledere i alderen 19-29 år som deltok i andre runde av mentorprogram for unge ledere. Da han søkte på programmet, ønsket han å stille til valg som visepresident i Studentidrettsforbundet. Underveis i mentorprogrammet endret målet seg, og han siktet seg inn på presidentrollen. Som han fikk!

- Den viktigste bidragsyteren var nok påvirkning og inspirasjon fra min mentor, Tage Pettersen. Etter å ha sett ham utøve sin rolle som president, og pratet med ham, ble jeg inspirert til å fremskynde målet om å bli president. Kompetansen jeg opparbeidet meg i løpet av mentorprogrammet bidro til at jeg følte meg klar for presidentrollen, sier Haugen.

Jakter nye unge ledere (mentees) og mentorer til nytt kull

Tredje runde av mentorprogrammet starter opp etter sommeren, og søknadsrunden er nå åpnet.

-Samtlige særforbund og idrettskretser skal ha minst en ung representant under 26 år i sine styrer. Vi håper flere ser denne muligheten til å utvikle sine unge ledere og gleder oss til å motta gode søkerkandidater til årets kull, sier Kari Vanebo og Guro Røen, som er programansvarlige i dette samarbeidsprosjektet mellom NIF og norges studentidrettsforbund.

Adrian Stinessen Haugen er ikke i tvil om hvorfor unge ledere bør søke på mentorprogrammet;

- Jeg har hatt en mentor som har gitt meg faglig påfyll i den rollen jeg hadde, og nå har, samtidig som han utfordret meg til å ta større steg enn jeg så for meg. Programmet har også gitt meg viktige sparringspartnere.

Tage Pettersen glad han deltok

Mentorprogrammet behøver også mentorer som ønsker å bidra med sin kompetanse. Det anbefaler ishockeypresident og stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen.

- Jeg var veldig positiv til mentorprogrammet før jeg selv deltok som mentor, men er om mulig mer positiv etter å ha hatt gleden av å få delta. Det å ha vært mentor har vært en positiv læreprosess. Nyttig læring fra både andre mentorer, men først og fremst fra de unge. Adrian utfordret meg på flere plan, sier Pettersen og legger til:

-Skal vi sikre mangfold og livslang idrett, så må dette også gjenspeiles i styrer og utvalg. Mentorprogrammet bidrar til at flere unge talenter blir med oss videre i idrettsfamilien.

Samtalene mellom mentee og mentor bidrar til personlig utvikling

Mentorprogrammet skal legge til rette for at kandidatene skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. Otilie Næss (20), styremedlem i Troms og Finnmark idrettskrets, ble paret opp med mentor Anne Berit Figenschau. Med en ung, og en erfaren leder, skapte de to sammen et unikt bånd med personlig utvikling for dem begge.Figenschau og Otilie_612.jpgAnne Berit Figenschau og Otilie Næss har satt pris på samtalene mentorprogrammet har gitt dem. Foto: Lasse Thun/NSI.

- Jeg har blitt mer bevisst på egen atferd, og hvordan det påvirker de rundt meg, samt blitt tryggere på meg selv i styrerommet. Det viktigste jeg likevel har lært, er prioritering. Jeg har faktisk trappet ned på antall verv, for å være enda bedre på de få jeg har, sier Næss.

Programmet tvang også mentor til å reflektere over sitt eget lederskap.

-Otilie er et ledertalent fra Finnmark som er målrettet, samtidig som at hun har ambisjoner på vegne av Nord-Norge og idretten. Samtalene og diskusjonene har tvunget meg til å reflektere over eget lederskap og styrearbeid, hva som er gode prosesser for å komme frem til fornuftige vedtak, sier Anne Berit Figenschau.